strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-03-09 11:07 / 8004   K. Zaremba informacje ogólne
Jubileuszu 150-lecia istnienia Szkół „Wymyślin- Skępe”

7 marca 2018 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Marek Gralik wziął udział w uroczystych obchodach 150-lecia Szkoły Wymyślin-Skępe, które odbyły się w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. Jubileusz 150-lecia placówki, pod hasłem "Szkoła, która łączy pokolenia",  to dla Zespołu Szkół w Skępem podniosłe święto. Dla społeczności szkolnej to ogromne wydarzenie. Tak długą tradycją i historią poszczycić się mogą w regionie tylko nieliczne placówki oświatowe.

 

W uroczystości udział wzięli między innymi: Starosta Lipnowski – p. Krzysztof Baranowski, który objął patronatem honorowym uroczystość, Wicestarosta Lipnowski – p. Anna Smużewska, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Aneta Jędrzejewska, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Paweł Zgórzyński. Ponadto w uroczystości jubileuszowej udział wzięli samorządowcy powiatu lipnowskiego, kierownicy jednostek administracyjnych, służb i straży, absolwenci, wśród których znalazło się wiele wybitnych osobistości, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, a także rodzice i uczniowie.

 

Pani Aneta Jędrzejewska i pan Paweł Zgórzyński w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczyli dla Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, na ręce dyrektora szkoły pana Wiesława Białuchy, medal Unitas Durat Palatinatus Cujaviano-Pomeraniensis.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl