strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-04-11 07:49 / 8063   K. Zaremba informacje ogólne
Gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów z rejonu bydgoskiego

9 kwietnia 2018 r. odbyła się gala laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu dla uczniów z rejonu bydgoskiego.

 

W bieżącym roku szkolnym zorganizowano 13 konkursów dla uczniów gimnazjów z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

 

W konkursach przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 wzięło udział 22 441 uczestników. Największą liczbę uczestników przyciągnął konkurs z j. angielskiego – 4276 uczniów. Najmniej uczniów wzięło udział w konkursach z języków:  rosyjskiego (214), hiszpańskiego (210) i francuskiego (202). Natomiast najwięcej finalistów i laureatów było z przedmiotów ścisłych: fizyki (179), chemii (115) i matematyki (97). 

 

W bieżącym roku szkolnym w województwie kujawsko-pomorskim uczniowie zdobyli 432 tytuły laureatów, w tym w rejonie bydgoskim 163 tytuły laureatów. 

 

Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania w etapie wojewódzkim lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 90% punktów uzyska mniej niż 15 uczestników etapu wojewódzkiego, w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników liczba laureatów ulega odpowiednio zwiększeniu.

 

Laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych dla uczniów gimnazjów, przysługują następujące uprawnienia:

 

  • celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu
  • zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu, a tym samym uzyskanie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku, zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym 
  • przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne. 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, w asyście Dyrektora Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej - p. Tadeusza Dąbrowskiego,  wręczył puchary i listy gratulacyjne dyrektorom szkół z największą liczbą laureatów i finalistów konkursów. Wyróżnione w tym roku szkoły to Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne. 

 

Wśród uczniów na szczególne wyróżnienie zasłużyli wielokrotni laureaci. 6 uczniów zdobyło trzy tytuły laureata, natomiast 19 uczniów zostało podwójnymi laureatami. 

 

Uhonorowani zostali również nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów, opiekunowie 5 i więcej laureatów:

  1. p. Bernadeta Szmańda z Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - konkurs przedmiotowy z matematyki, opiekun 12 laureatów
  2. p. Romaric Abdoul  z Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - konkurs przedmiotowy z fizyki,  opiekun 7 laureatów. 
  3. p. Małgorzata Piekarska z Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - konkurs przedmiotowy z informatyki, opiekun 7 laureatów.
  4. p. Piotr Malinowski  z Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - konkurs przedmiotowy  z fizyki, opiekun 5 laureatów.

Uroczystość swoi występem uświetnił Chór "Camerata" z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, pod kierunkiem p. Iwony Szubargi.

 

 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl