strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-04-19 09:55 / 8097   M. Piechocka informacje ogólne
Konferencja "O uczeniu myślenia"

12 kwietnia br. w Dworze Artusa w Toruniu odbyła się konferencja „O uczeniu myślenia”, której organizatorem był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Instytut Filozofii UMK. Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat nowatorskich sposobów nauczania myślenia – krytycznego, dojrzałego, indywidualnego oraz odbywającego się w komunikacji z innymi. Idea konferencji wpisuje się w priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017-2018 „Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia”. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy i nauczyciele szkół działających na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Konferencję otworzył pan Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, podkreślając potrzebę przywrócenia aktualności hasłu „szkoła uczy myślenia”. Następnie głos zabrała prof. dr hab. Aldona Pobojewska z Uniwersytetu Łódzkiego, która wygłosiła wykład pt. "Rola pytania w myśleniu”. Pani Maria Mazurkiewicz - Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty przedstawiła rozważania nt: "Czy realizacja podstawy programowej uniemożliwia uczenie myślenia?”. "Zakaz zdziwienia” to tytuł wykładu dra hab. Marcina Jaranowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykład pt. "Odzyskiwanie człowieka. O potrzebie kształcenia humanistycznego” wygłosił prof. dr hab. Adam Grzeliński z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Drugą część konferencji stanowiły prezentacje dobrych praktyk. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyboru spośród  następujących warsztatów: Metoda Lipmanowska w kształceniu (prof. dr hab. Aldona Pobojewska, Uniwersytet Łódzki); Innowacyjny projekt edukacyjny (Lucyna Grzelińska, ZSOiT nr 13 w Toruniu, Wojciech Olszewski, Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu), Systemowa organizacja lekcji etyki w szkole (dr Piotr Domeracki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); Moc klocków. Wykorzystanie klocków LEGO w procesie dydaktycznym i wychowawczym na różnych poziomach edukacyjnych (Magdalena Bereska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu).

 

W konferencji wzięło udział 150 dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego. Zarówno organizatorzy konferencji, autorzy prezentacji, jak i uczestniczy byli zgodni, że współczesne wykształcenie wymaga gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka więcej niż jednej dyscypliny. Dlatego, by zwiększyć szanse przystosowania się młodych ludzi do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie im później pracować, szkoła powinna kształcić umiejętność samodzielnego myślenia w czasie twórczej pracy w zespole. Uczenie umiejętności myślenia, a nie tylko ograniczenie się do przekazywania wiedzy powinno być celem pracy każdego nauczyciela.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl