strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-05-18 15:10 / 8149   K. Zaremba informacje ogólne
I miejsce w europejskim finale międzynarodowego konkursu „Odyseja Umysłu”

Drużyna Odyseuszy ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy, tj. Zosia Grosskreutz, Marcelina Jankowska, Maja  Sosnowska,  Tymon Pelowski, Maciej Okonek, Jędrzej Zabłotny, Maurycy Wojciechowski, zajęła I miejsce w europejskim finale międzynarodowego konkursu „Odyseja Umysłu” (27.04-02.05.2018 r., EuroFestiwal 2018  – WERBELLINSEE, Republika Federalna Niemiec). Uczniowie zaprezentowali w języku angielskim  rozwiązanie   Problemu Długoterminowego "Do Boju w trójboju"  i  dzielnie stawili czoła Problemowi Spontanicznemu. Wynik obu rozwiązań zapewnił im I miejsce w ich grupie wiekowej. Trenerem grupy jest p. Dorota Wełniak, w języku angielskim  rozwiązania problemów przedstawiła p. Paulina Cichowicz.

„Odyseja Umysłu” jest międzynarodowym programem edukacyjnym, nad którym patronat sprawuje między innymi NASA i od 2003 r. Minister Edukacji Narodowej. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy uczestniczą w programie od 2009 roku. Najważniejsze są przygotowania do konkursu, w myśl dewizy: W Odysei droga jest ważniejsza niż cel. 

„Odyseja Umysłu” stanowi milowy krok w stronę szkoły, w której aktywność ucznia przewyższa aktywność nauczyciela, dzieci przejmują odpowiedzialność za proces, współdziałają w zespole i pozyskują informacje z różnych źródeł. Nie potrzebują ocen i motywacji zewnętrznej, ponieważ atrakcyjność zadania uruchamia mechanizm nagrody. I dlatego w Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą.

W tegorocznym   EuroFestiwalu uczestniczyło 95 drużyn  z Białorusi, Chin, Czech, Francji, Indii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy i USA. Polska reprezentacja liczyła 17 zespołów.

Serdecznie gratulujemy uczniom, nauczycielom, dyrekcji. Gratulujemy Szkole.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl