strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-05-23 13:09 / 8151   K. Zaremba informacje ogólne
Wojewódzka konferencja "Innowacyjna edukacja - czyli jaka?"

„Innowacyjna edukacja – czyli jaka?” to temat wojewódzkiej konferencji, która odbyła się 17 maja 2018 r. W spotkaniu udział wzięło 130 dyrektorów szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli oraz przedstawicieli jednostek samorządowych. Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji pod kierownictwem Marzenny Wierzbickiej. Celem konferencji było ukazanie innowacyjności w szkole z różnych perspektyw, co oddawały interesujące tytuły wystąpień w programie.

 

 

Po powitaniu zebranych przez dyrektora KPCEN-u w Toruniu – p. Małgorzatę Trzeciak i zabraniu głosu przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika nastąpiły kolejne wystąpienia zaproszonych prelegentów.

 

Prof. dr hab. Beata Przyborowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) zwróciła uwagę na zmianę podejścia do innowacyjności i obrazu innowatora. Prelegentka omówiła 4 perspektywy innowacji wg Seana Esbjörna-Hargensa:

  1. zachowania edukacyjne,
  2. doświadczenia edukacyjne,
  3. kulturę edukacyjną,
  4. system edukacyjny.

Wymieniła również typy innowacji: mentalne, kulturowe, behawioralne i systemowe/społeczne. Zwróciła uwagę na interdyscyplinarność innowacyjności oraz przywołała badania, które pokazały, że tylko 6% innowacji to innowacje wychowawcze.

 

Kolejny prelegent – p. Aleksander Pawlicki, reprezentujący Szkołę Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, podkreślił, że często idea rozprzestrzenia się szybko, ale jej znaczenie zostaje na miejscu. Podał przykład z ocenianiem kształtującym. Większość nauczycieli deklaruje, że zna i stosuje zasady ocenia kształtującego, ale tak naprawdę w niewielu szkołach w Polsce jest ono w całości i właściwie stosowane. Aleksander Pawlicki apelował o więcej „KEKS-ów” w szkole: K-kompetencje, E-emocjonalne, K-komunikacyjne, S-społeczne. „Pestkami” nazywał małe, proste rozwiązania do zastosowania w szkole, np. radzenie sobie z gniewem lub system sygnałów przy przechodzeniu od jednej aktywności do drugiej. Działają one wtedy, gdy są łatwe w zastosowaniu i używamy ich przez dłuższy czas. Ważne jest również połączenie rozwiązań wychowawczych i edukacyjnych oraz udział w nich uczniów.

 

Robert Preus - konsultant KPCEN w Bydgoszczy, omówił wykorzystanie smartfonów na lekcjach. Pokazał smartfon jako transformera, czyli urządzenie pomiarowo-rejestracyjne. Prelegent omówił przykład lekcji, której tematem były „Sposoby pomiaru odległości w terenie z wykorzystaniem dalmierza”. Pokazał również, jak wykorzystać inne czujniki, takie jak: magnetometr, luksomierz, fonometr i inne.

 

Interesującym przykładem innowacyjnej edukacji jest szkoła No Bell w Konstancinie, którą przybliżyły zebranym p. Izabella Gorczyca - dyrektor szkoły i p. dr Joanna Górecka. W szkole pracuje się z uczniami m. in. metodą projektu badawczego i gier terenowych. Uczniowie sami decydują, nad jakim materiałem będą pracować. Samodzielny wybór zadań powoduje kształtowanie w nich odpowiedzialności za uczenie się. Sprawczość uaktywnia motywację wewnętrzną. Ważny jest również wymiar przestrzeni, różne jej typy. Dyrektor szkoły podkreśliła wagę relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 

Na zakończenie konferencji p.  Jarosław Przybył przedstawił działania Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu we wspieraniu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. Mówił o promocji Astrobaz i wprowadzeniu Systemu Regionalnych Kół Przedmiotowych. Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna EDUPOLIS wpisuje się również w priorytet innowacyjnych działań ujętych w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl