strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-06-04 08:58 / 8158   K. Zaremba informacje ogólne
Gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z rejonu bydgoskiego

28 maja Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w gali laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego z rejonu bydgoskiego, która odbyła się w sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 roku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

W roku szkolnym 2017/2018 w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych wzięło udział  na etapie szkolnym 23 229 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 1 455 uczniów z całego województwa.

 

Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania w etapie wojewódzkim lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 90% punktów uzyska mniej niż 15 uczestników etapu wojewódzkiego, w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników liczba laureatów ulega odpowiednio zwiększeniu.

 

W bieżącym roku szkolnym w województwie kujawsko-pomorskim uczniowie zdobyli 135 tytułów laureatów, w tym w rejonie bydgoskim 47 tytułów laureatów. 

 

Laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych przysługują następujące uprawnienia:  

 

  • celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu;
  • zwolnienie z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i tym samym uzyskanie z danego przedmiotu najwyższego wyniku;
  • przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydatów.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik  wraz z  Dyrektorem Generalnym Urzędu Wojewódzkiego - p. Moniką Berger, wręczył podziękowania dla Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz puchar i list gratulacyjny dla dyrektora szkoły z największą liczbą laureatów i finalistów konkursów. Wyróżnienie w tym roku otrzymała Szkoła Podstawowej nr 32 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Floriana Kaji w Bydgoszczy. 

W trakcie swojego wystąpienia Kurator pogratulował uczniom i nauczycielom odniesionego sukcesu, a także przypomniał o przysługujących laureatom uprawnieniach. Podkreślił również, że młodzież uczy się nie tylko dla siebie, ale również dla życia. Wiedzę i umiejętności, które uczniowie teraz zdobędą w przyszłości przekażą je kolejnym pokoleniom z pożytkiem dla społeczeństwa. Dzisiejsi pracowici, ambitni uczniowie  niedługo staną się świadomymi obywatelami.

 

Uroczystość swoi występem uświetnił Kwartet gitarowy z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, pod kierunkiem pana Wojciecha Czapiewskiego.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl