strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-10-18 09:24 / 8387   M. Bazelak informacje ogólne
Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Bydgoszcz

15 października 2018 roku w Kinoteatrze Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach  i placówkach rejonu bydgoskiego otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wręczane przez Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego p. Monikę Berger i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika.  

 

W uroczystości udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm RP - pan Tomasz Latos, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej - Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - pan insp. Paweł Spychała, Starosta Świecki, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – pan Franciszek Koszowski, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu – pani Bożena Szydłowska, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy – pani Elżbieta Wiewióra,  Dziekan Wydziału Nauk Filologicznych i Społecznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy -  pani prof. nadzw. KPSW, dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, Pełnomocnik Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy  -pani dr inż. Małgorzata Zajdel, Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - pan prof. dr hab. Mariusz Kończal, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych – pan Andrzej Arndt, Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego WZZ "Solidarność - Oświata" – pani Barbara Belicka, p.o. Prezesa Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP – pan Jacek Kempski, Sekretarz Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" – pani Małgorzata Chylewska, Członek Prezydium Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP – pani Mirosława Kaczyńska. 


Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania zebranym złożyli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza - Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: p. Tomasz Latos oraz Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. 

 

Pan Kurator w swoim wystąpieniu życzył wszystkim pracownikom oświaty, by nie ustawali w przekonaniu o słuszności wyboru swej zawodowej drogi życiowej, a także  by trud pracy był zauważany i doceniany nie tylko przez uczniów i ich rodziców, ale także przez całe społeczeństwo. 

W trakcie uroczystości Srebrne Krzyże Zasługi otrzymały 3 osoby, Brązowe Krzyże Zasługi 5 osób. Złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 205 pracowników oświaty. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowanych zostało 113 osób. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 12 osób, a nagrody Kuratora Oświaty 31 pracowników oświaty. 

 

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowania złożyli pani Lucyna Brodziak – dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy oraz pan Jacek Otto – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. 

 

Uroczystość swoim występem artystycznym uświetnił Zespół BRAX V  działający w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Założycielem, choreografem i instruktorem zespołu nieprzerwanie od 28 lat jest Beata Rewolińska. Mimo młodego wieku dziewcząt grupa ta posiada kilkadziesiąt najwyższych nagród zdobytych na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach. 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl