strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-10-18 09:21 / 8388   K. Zaremba informacje ogólne
Ogólnopolska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11 października br. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik wziął udział w ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu udział wzięli między innymi:  Minister Edukacji Narodowej - pani Anna Zalewska, Sekretarz Stanu w MEN - pani Marzena Machałek, Szef Gabinetu Politycznego Premiera  - pan Marek Suski, członkowie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawiciele Parlamentu i instytucji oświatowych.

 

Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostały wręczone odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto 25 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty. Z naszego województwa ten zaszczytny tytuł otrzymało dwóch pedagogów: pani Alicja Jastrzębska – Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy oraz pani Izabela Ziętara – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

Województwo kujawsko-pomorskie w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej reprezentowali również: pan Witold Anusiak - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, pani Jadwiga Waleczko - Nauczyciel przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych i informatyki w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku, uhonorowani Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl