strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-10-22 13:28 / 8399   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Włocławek

17 października 2018 roku w Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach  i placówkach rejonu włocławskiego otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wręczane przez Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego p. Monikę Berger i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika. 

 

W uroczystości udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm RP – p. dr Joanna Borowiak, doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Hubert Jakubowski, Wiceprezydent Miasta Włocławek p. dr Barbara Moraczewska, J.M. Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej  we Włocławku prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Dyrektor Wydziału Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku p. dr Paweł Sobierajski, radny Rady Miasta Włocławek p. Jarosław Chmielewski, Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i jednocześnie radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego p. Wojciech Jaranowski, Prezes Oddziału we Włocławku ZNP p. Krzysztof Buszka.

 

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania zebranym złożyli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza - Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. dr Joanna Borowiak, w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi list odczytał doradca p. Hubert Jakubowski oraz głos zabrała Pani Wiceprezydent Miasta Włocławek. 

 

Pan Kurator życzył wszystkim pracownikom oświaty, by nie ustawali w przekonaniu o słuszności wyboru drogi zawodowej, a także  by trud pracy był zauważany i doceniany nie tylko przez uczniów i ich rodziców, ale także przez całe społeczeństwo. 

W trakcie uroczystości Brązowe Krzyże Zasługi otrzymało 6 osób. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 84 pracowników oświaty. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowane zostały 73 osoby. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 7 osób, a nagrody Kuratora Oświaty 14 pracowników oświaty. 

 

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowała p. Ewa Banaś nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego Kolegium Kujawskiego w Aleksandrowie Kujawskim. 

 

Uroczystość uświetnili występem artystycznym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 we Włocławku, na który złożył się taniec z flagami, piosenki w wykonaniu chóru szkolnego i wiersze.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl