strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Zamówienia publiczne

informacje ogólne Przetarg nieograniczony na organizację 14 dniowych kolonii w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r. dla dzieci i młodzieży ważna informacja
Przetarg nieograniczony na organizację 14 dniowych kolonii w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r. dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-04-17 17:24 / 1152    M. Bazelak

informacje ogólne Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i drukarek dla Kuratorium Oświaty
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-11-18 11:02 / 859    M. Bazelak

informacje ogólne Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ważna informacja
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonrgo na organizację 10 dniowych kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych województwa kujawsko-pomorskiego, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie od 22 sierpnia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-08-13 16:56 / 649    M. Bazelak

informacje ogólne Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ważna informacja
Przetarg nieograniczony na organizację 10 dniowych kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych województwa kujawsko-pomorskiego, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie od 22 sierpnia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-08-04 16:45 / 644    M. Bazelak

informacje ogólne Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, drukarek, skanerów i projektorów multimedialnych dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w 2009 r.
Zmiana treści SIWZ. Pytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-07-23 14:22 / 638    M. Bazelak

informacje ogólne Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie 14 dniowych kolonii dla dzieci i młodzieży
Roztrzygniecie przetargu na organizację 14 dniowych kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych województwa kujawsko-pomorskiego, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-06-10 15:40 / 600    J. Popielewski

informacje ogólne Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 14 dniowych kolonii dla dzieci i młodzieży ważna informacja
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 14 dniowych kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych województwa kujawsko-pomorskiego, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-05-20 16:45 / 577    J. Popielewski

informacje ogólne Rozstrzygnięcie przetarg nieograniczony na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych z zakresu matematyki i języka polskiego ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych z zakresu matematyki i języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych oraz z zakresu matematyki i języka polskiego dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2008-12-03 13:00 / 331    J. Popielewski

informacje ogólne Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych z zakresu matematyki i języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2008-11-21 15:30 / 318    J. Popielewski

informacje ogólne Rozstrzygnięcie przetargu w trybie negocjacji bez ogłoszenia ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia z zastosowaniem przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla 2000 nauczycieli gimnazjów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania różnych przedmiotów
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2008-11-13 15:00 / 296    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl