strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Rekrutacja do szkół

2013-04-18 07:54 / 3559   K. Zaremba dla rodziców i uczniów
Uprawnienia przysługujące laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,przysługują następujące uprawnienia:

 

 

Laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych przysługują następujące uprawnienia:

 

 1. wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym zgodnie z § 8 ust.1 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.);
 2. celująca roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu zgodnie z § 20 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562  z późn. zm.);
 3. zwolnienie ze sprawdzianu i tym samym uzyskanie ze sprawdzianu najwyższego wyniku zgodnie z § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków
   i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
   i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);
 4. przyjęcie do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły zgodnie z §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół 
  do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

 

 

Laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych dla uczniów gimnazjów, przysługują następujące uprawnienia:

 

 1. wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym zgodnie z § 8 ust.1 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.);
 2. celująca roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu zgodnie z § 20 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);
 3. zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i tym samym uzyskanie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku zgodnie z § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);
 4. przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły zgodnie z § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl