strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Sejm dzieci i młodzieży

2017-05-25 15:22 / 7286   A. Borysiak dla rodziców i uczniów
XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży - wręczenie mandatów

24 maja 2017 r., w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pani Paulina Wenderlich – Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Pan Marek Gralik  – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty  wręczyli mandaty  posłom województwa kujawsko-pomorskiego na XXIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Młodzi posłowie otrzymali także pamiątkowe albumy z fotografiami urokliwych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego, ufundowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zanim uczestnicy  i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonują zadanie rekrutacyjne, którego temat  w tym roku brzmiał „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Temat XXIII sesji SDiM nawiązuje do uchwalonej przez Sejm RP w 2016 roku ustawy  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016 poz. 744). Na podstawie jej przepisów obowiązkiem władz samorządowych jest wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo ten ustrój propagujące. Do wzięcia udziału w rekrutacji zaproszono  tych, którzy podejmą wyzwanie polegające na odnalezieniu w najbliższym otoczeniu miejsca, którego nazwa powinna zostać zmieniona zgodnie  z przepisami ustawy. Należało je wskazać  i zaproponować nową nazwę odwołującą się do pamięci  o bohaterze lokalnym.

Zespoły uczniowskie opublikowały  relacje z wykonanego zadania na platformie internetowej SDiM. Na ich podstawie zostało wyłonionych 460 osób, które wezmą udział w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży, 1 czerwca 2017 roku, w gmachu Sejmu w Warszawie. Z województwa kujawsko-pomorskiego w posiedzeniu uczestniczyć będzie 24 posłów z ośmiu szkół. W tym roku dla naszego województwa jest to wydarzenie szczególne gdyż jednym z trzech Marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży głosami Posłanek i Posłów z całego kraju, pracujących w komisji problemowej został wybrany Mateusz Wróblewski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy.

Zarówno Pan Kurator, jak i Pani Dyrektor życzyli  młodzieży owocnych obrad, a w kolejnych latach pomysłów na podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej poprzez popularyzowanie wiedzy o bohaterach lokalnych, mających znaczenie dla dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej i narodowej.

Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Laury Dziąba uczennicy XXI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego w Bydgoszczy oraz klasy śpiewu solowego, prowadzonej przez profesora Wojciecha Pospiecha w Szkole Muzycznej II stopnia w Bydgoszczy. Laura jest wszechstronnie utalentowana. Recytuje, rysuje a jej główną pasją jest śpiew. Brała udział w wielu imprezach, konkursach, projektach muzycznych - śpiewała na mniejszych i większych scenach w wielu miejscowościach w całej Polsce.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl