strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

dla rodziców i uczniów Prośba o wypełnienie ankiety
W załączeniu umieszczamy ankietę dotyczącą ewentualnych zmian w systemie edukacji szkolnej. Prosimy Państwa o jej wypełnienie i odesłanie na adres: scimath@fizyka.umk.pl, najpóźniej do 1 czerwca br. Wyniki powyższej ankiety będą prezentowane na spotkaniu z Ministrem Edukacji Narodowej – p. Anną Zalewską w Toruniu, 27 czerwca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-05-30 14:47 / 6412    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Amerykańskie Targi Edukacyjne
Ambasada USA w Warszawie zaprasza studentów, nauczycieli oraz rodziców na Amerykańskie Targi Edukacyjne, które odbędą się w środę, 20 kwietnia 2016 r. na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W targach wezmą udział przedstawiciele 15 uczelni amerykańskich, którzy przedstawią swoją ofertę edukacyjną dla uczniów szkół średnich oraz studentów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-11 15:18 / 6304    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców
Potwierdzenie uczestnictwa dwóch przedstawicieli Państwa rady rodziców wraz z ich danymi osobowymi (imię i nazwisko, pełna nazwa szkoły, e-mail, telefon) należy przesłać do 10 kwietnia br. na adres: kontakt@rodziceszkole.edu.pl. Szczegółowy program Konferencji w załączeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-04-07 11:11 / 6292    K. Zaremba

informacje ogólne Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych - przypomnienie ważna informacja
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 r. zwolnieni ze sprawdzianu – są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik (dotyczy to uczniów szkoły podstawowej, którzy tytuł laureata uzyskali w konkursie organizowanym z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-30 13:43 / 6281    K. Zaremba

informacje ogólne Zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 zostaną przesłane na adresy szkół uczestników konkursów, do końca marca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-16 08:16 / 6224    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Bezpłatny, internetowy magazyn
Na potrzeby bieżącej pracy uczniów w szkole redagowane są internetowe pisma (format PDF) Eduseja (dla gimnazjalistów) oraz Ero Sum (dla licealistów), które można pobrać bezpłatnie ze strony aleklasa.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-14 09:52 / 6240    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Program stypendialny – Indeks Start2Star
Fundacja im. Lesława A. Pagi w Warszawie informuje wszystkich zainteresowanych maturzystów, że ruszyła IX edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star. Przedsięwzięcie adresowane jest do każdego maturzysty, który wyróżnia się pasją naukową, sportową lub artystyczną, który brał udział w olimpiadach, zawodach sportowych, turniejach. O stypendium może ubiegać się każdy niezamożny i zdolny maturzysta, u którego miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych oraz średnia ocen wyniosła minimum 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Przyjmowanie zgłoszeń do 15 maja 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-04 09:00 / 6218    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Wsparcie rodziców – punkty konsultacyjne w sprawie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty w odniesieniu do realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie i 7-letnie oraz pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi realizacji podstawy programowej wśród rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej uruchomiono w trzech placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie punkty konsultacyjne. Dyżury w punktach konsultacyjnych pełnią konsultanci specjalizujący się w edukacji wczesnoszkolnej. Wykaz punktów konsultacyjnych wraz z danymi kontaktowymi przedstawia załącznik zamieszczony poniżej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-03-03 10:19 / 6215    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Poradnik „Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego”
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca Państwa do zapoznania się z Poradnikiem pt. "Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego" przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-01 11:29 / 6211    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2016/2017
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02.11. 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2015 poz. 1942 - załącznik 4 punkt 17 i 18) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy informuje, że harmonogram badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2016/2017 jest nieaktualny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-22 13:38 / 6190    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl