strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

dla rodziców i uczniów Porada prawna specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka
W poniedziałek 4 lipca w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9, pok. nr 8) będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10 do 16 osobiście bądź dzwoniąc pod numer 52 321 40 59 (wewn. 106).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-07-01 08:43 / 6469    S.Klich

dla rodziców i uczniów Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 17.06.2016 roku)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-06-23 12:09 / 6459    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Zgłoś się do Rady Dzieci i Młodzieży! ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do zgłoszenia się do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-22 11:08 / 6455    M. Bazelak

informacje ogólne Zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016 ważna informacja
Zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wraz z dyrektorami szkół, na uroczyste spotkania podsumowujące realizację konkursów w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-06-06 09:59 / 6401    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Prośba o wypełnienie ankiety
W załączeniu umieszczamy ankietę dotyczącą ewentualnych zmian w systemie edukacji szkolnej. Prosimy Państwa o jej wypełnienie i odesłanie na adres: scimath@fizyka.umk.pl, najpóźniej do 1 czerwca br. Wyniki powyższej ankiety będą prezentowane na spotkaniu z Ministrem Edukacji Narodowej – p. Anną Zalewską w Toruniu, 27 czerwca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-05-30 14:47 / 6412    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Amerykańskie Targi Edukacyjne
Ambasada USA w Warszawie zaprasza studentów, nauczycieli oraz rodziców na Amerykańskie Targi Edukacyjne, które odbędą się w środę, 20 kwietnia 2016 r. na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W targach wezmą udział przedstawiciele 15 uczelni amerykańskich, którzy przedstawią swoją ofertę edukacyjną dla uczniów szkół średnich oraz studentów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-11 15:18 / 6304    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców
Potwierdzenie uczestnictwa dwóch przedstawicieli Państwa rady rodziców wraz z ich danymi osobowymi (imię i nazwisko, pełna nazwa szkoły, e-mail, telefon) należy przesłać do 10 kwietnia br. na adres: kontakt@rodziceszkole.edu.pl. Szczegółowy program Konferencji w załączeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-04-07 11:11 / 6292    K. Zaremba

informacje ogólne Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych - przypomnienie ważna informacja
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 r. zwolnieni ze sprawdzianu – są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik (dotyczy to uczniów szkoły podstawowej, którzy tytuł laureata uzyskali w konkursie organizowanym z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-30 13:43 / 6281    K. Zaremba

informacje ogólne Zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 zostaną przesłane na adresy szkół uczestników konkursów, do końca marca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-16 08:16 / 6224    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Bezpłatny, internetowy magazyn
Na potrzeby bieżącej pracy uczniów w szkole redagowane są internetowe pisma (format PDF) Eduseja (dla gimnazjalistów) oraz Ero Sum (dla licealistów), które można pobrać bezpłatnie ze strony aleklasa.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-14 09:52 / 6240    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl