strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

dla rodziców i uczniów Projekt “Sprawdzian szóstoklasisty na 100%”
Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej przy dofinansowaniu Fundacji mBanku realizuje projekt “Sprawdzian szóstoklasisty na 100%”. Efektem podjętych działań jest zbiór interaktywnych testów przedstawiających matematyczną część kwietniowego sprawdzianu. Pozwolą one uczniom oswoić się z nową formułą egzaminu. Ponadto uczeń po rozwiązaniu testu automatycznie otrzyma wynik i informację zwrotną na temat poprawności rozwiązania poszczególnych zadań w teście, oraz komentarz nauczyciela opisujący rezultaty rozwiązanego testu. Testy stanowią także wsparcie dla nauczycieli przygotowujących uczniów do sprawdzianu 6-klasisty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-02-18 11:08 / 5200    K. Zaremba

informacje ogólne Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych
Zmiany w uprawnieniach dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej i w gimnazjum, obowiązujące od 1 września 2014 r., wprowadzono rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 520).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-01-30 07:43 / 4829    K. Zaremba

informacje ogólne Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych - szkoła podstawowa
W związku z wątpliwościami dotyczącymi uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 uprzejmie wyjaśniamy co następuje.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-01-29 14:48 / 4874    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów List Rzecznika Praw Dziecka do dzieci i młodzieży z okazji ferii zimowych
Drodzy i Szanowni zimowa przerwa to długo wyczekiwany przez dzieci czas. Jeśli zimowa aura dopisuje, świat pokryty jest białym puchem, a słońce skrzy się w lodowych soplach, aż się chce szaleć na śniegu i ślizgawce. Jeśli śniegu brakuje, czas zimowego odpoczynku można spędzić inaczej, lecz także miło i w wesołym towarzystwie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2015-01-16 07:41 / 5109    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów V edycja akcji „Wypadki na drogach - porozmawiajmy”
Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” realizuje V jubileuszową edycję ogólnopolskiej akcji społecznej pod nazwą „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”. Tematem tegorocznej kampanii będzie ,,widoczność w ruchu drogowym”. Szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie organizatora: www.drogaibezpieczenstwo.org.pl. W załączeniu list Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie udziału w akcji: „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-16 13:21 / 5063    K. Bylicki

dla rodziców i uczniów Uroczystość z okazji imienin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika
Dnia 6 grudnia (SOBOTA) 2014 roku o godzinie 12:00, z okazji imienin wielkiego astronoma, nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika na Placu Miłośników Astronomii w Grudziądzu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-04 11:54 / 5027    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z darmowego podręcznika ,,Nasz elementarz” ważna informacja
W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zasad korzystania z podręczników i materiałów ćwiczeniowych w klasach pierwszych szkoły podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Dyrektor lub nauczyciel NIE MAJĄ PRAWA żądać od rodziców pierwszoklasistów zakupu/dopłaty do materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych do zajęć obowiązkowych (tablice multimedialne, karty pracy, ćwiczenia). Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do tych materiałów. Dodatkowe informacje można znaleźć w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej Rodzicu Pierwszoklasisty, to musisz wiedzieć! http://www.men.gov.pl/index.php/1385-rodzicu-pierwszoklasisty-to-musisz-wiedziec, który zawiera przypomnienie podstawowych zasad korzystania z darmowego podręcznika ,,Nasz elementarz”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-08 10:07 / 4825    K. Bylicki

dla rodziców i uczniów Liga starożytnicza
„Liga starożytnicza” jest wspólnym programem Katedry Filologii Klasycznej UMK, Toruńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Fundacji "Traditio Europae" adresowanym do gimnazjalistów oraz licealistów z województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-01 07:58 / 4813    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rozporządzenie MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
9 września 2014 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Rozporządzenie zostało opublikowane 1 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1157). Rozporządzenie zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz uwzględniające doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-09-23 12:04 / 4782    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na konferencję "Wychowanie - zadanie rodziców i szkoły" ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców gimnazjów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-16 14:46 / 4728    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl