strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

dla rodziców i uczniów IV Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”
IV Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca” to projekt realizowany w ramach programu Edukacja Kulturalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz, skierowany do utalentowanych artystycznie dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju. Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi. Warsztaty, które w tym roku odbędą się w Bydgoszczy i Biskupinie obejmują zajęcia w pięciu kategoriach artystycznych: teatr, taniec, muzyka, plastyka, fotografia. Spektakl będący owocem podjętych działań odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury 12.07.2013 r. o godzinie 17:00 (wstęp wolny). Fabuła widowiska osnuta została wokół baśni H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-07-10 12:26 / 3768    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla nauczycieli IX edycja Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG)
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej organizuje w roku szkolnym 2013/2014 IX edycję Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG). Są to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMG zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym - jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Przywileje te - ustalane przez senaty poszczególnych szkół wyższych - dotyczą wielu kierunków, nawet tych, nie związanych bezpośrednio z matematyką. Również finalistom i laureatom OMG przysługują uprawnienienia przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie gimnazjalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-07-08 14:54 / 3766    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów 17 maja - Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci
17 maja obchodzony jest Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Inicjatorem tego święta jest Child Helpline International – organizacja zrzeszająca telefony zaufania dla dzieci ze 160 krajów świata. Z tej okazji Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza konkurs na najciekawszą inicjatywę związaną z obchodami Dnia dla publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych, bibliotek oraz organizacji pozarządowych. Głównym celem Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci jest propagowanie idei pomocy dzieciom i młodzieży poprzez telefony zaufania oraz zapoznanie z ofertą działających telefonów zaufania dzieci oraz nauczycieli, wychowawców i rodziców. Informacje nt. organizacji lokalnych obchodów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-05-24 11:43 / 3667    K. Bylicki

dla rodziców i uczniów KURS KOMPUTEROWY DLA MIESZKAŃCÓW TORUNIA Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
Fundacja „Szansa dla Niewidomych” zaprasza na bezpłatny kurs podstawowy obsługi sprzętu specjalistycznego i nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w edukacji i aktywizacji niewidomych i słabowidzących. W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Miasta Toruń z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne) z tytułu wzroku - osoby uczące się, ich najbliżsi oraz nauczyciele. Kurs odbędzie się 8 i 9 czerwca 2013 r. w godz. 10.00-17.00 w Zespole Szkół nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: Fundacja Szansa dla Niewidomych, biuro regionalne w Bydgoszczy, ul. Ogińskiego 20, 85-092 Bydgoszcz. Tel. (52) 321-47-83; e-mail: bydgoszcz@szansadlaniewidomych.org.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-05-23 14:51 / 3650    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla rodziców i uczniów Dzień SCRATCHa na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu
Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu zaprasza w najbliższą sobotę 18 maja na Dzień SCRATCHa organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dzień SCRATCH'a to przedsięwzięcie adresowane do szerokiego grona odbiorców – dzieci, rodziców oraz nauczycieli mające na celu popularyzację programu SCRATCH oraz zachęcenie dzieci do rozwijania umiejętności programistycznych i informatycznych. W trakcie zaprezentowana zostanie nowa wersja oprogramowania SCRATCH i przykłady jego wykorzystania. Istotnym elementem wydarzenia będą warsztaty dla dzieci i młodzieży pozwalające na praktyczne wykorzystanie oprogramowania. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: http://www.mat.umk.pl/web/kni/scratch2013
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-05-17 18:18 / 3640    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Raport z badań przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego ,,System wartości młodzieży gimnazjalnej”
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-04-26 15:11 / 3588    M. Bazelak

informacje ogólne Zaproszenie na Galę Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza laureatów Konkursów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Gimnazjów na gale, które odbędą się w trzech największych miastach naszego regionu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-04-09 10:16 / 3519    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na galę dla laureatów konkursów przedmiotowych kuratora oświaty dla uczniów szkół podstawowych ważna informacja
Szanowni Dyrektorzy szkół podstawowych, których uczniowie brali udział w Konkursach Kuratora Oświaty, Szanowni Laureaci Konkursów i ich Opiekunowie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-03-20 08:22 / 3477    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Wojewódzki Konkurs na projekt graficzny – logotyp pod hasłem „UWAŻAJ! JESTEM ROWERZYSTĄ”
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w kategorii wiekowej szkół ponadgimnazjalnych) do udziału w Wojewódzkim Konkursie na projekt graficzny – logotyp pod hasłem „UWAŻAJ! JESTEM ROWERZYSTĄ”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2013-03-11 15:33 / 3421    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy organizuje "Drzwi Otwarte 2013"
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy organizuje "Drzwi Otwarte 2013" i zaprasza wszystkich tegorocznych maturzystów i ich wychowawców na coroczną akcję promocyjną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-02-07 15:13 / 3357    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  23     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl