strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

dla dyrektorów i samorządów Konkurs Ojczyzny Polszczyzny
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny, głównym sponsorem Wydawnictwo Nowa Era. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa niezależna komisja pod przewodnictwem profesora Jana Miodka. Patronat honorowy nad imprezą sprawują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, KGHM Polska Miedź S.A. Patronami medialnymi są: „Polonistyka”, „Polski w Praktyce”, „Gazeta Szkolna”, Edupress, Program Drugi Polskiego Radia, Radio Rodzina, TVP3 Wrocław.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-11-17 13:53 / 2431    K. Bylicki

dla nauczycieli Bezpłatna internetowa gra edukacyjna symulująca prowadzenie działalności gospodarczej ,,St@rt up"
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Związek Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny „Lewiatan” realizują partnerski projekt pod nazwą „St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W ramach przedmiotowego projektu powstała internetowa gra symulacyjna pn. „St@rt up”, dzięki której uczestnik prowadzi wirtualną firmę na zasadach bardzo zbliżonych do funkcjonowania rzeczywistych przedsiębiorstw, istniejących w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Celem gry jest dostarczenie jej uczestnikom wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Gra jest innowacyjnym i jedynym tego typu narzędziem edukacyjnym w Polsce, a projekt, w ramach którego powstała, został oceniony najwyżej w kraju przez ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-11-04 13:13 / 2410    K. Bylicki

informacje ogólne List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do nauczycieli i uczniów w związku z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ważna informacja
Wzorem ubiegłego roku zwracam się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do inicjatywy Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, polegającej na upowszechnianiu zwyczaju robienia biało-czerwonych kotylionów, jako elementu obchodów Święta Niepodległości.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-11-03 13:43 / 2406    J. Popielewski

dla nauczycieli XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage — 26 listopada — 3 grudnia 2011 r.
Organizatorzy Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage zapraszają do udziału w projekcie „Plus Camerimage — edukacja z przyjemnością”. Przewiduje on między innymi współpracę w ramach programu „Wolontariat” i udostępnienie miejsc noclegowych dla studentów zza granicy oraz z Polski w ramach programu „Homestay”. Działania te umożliwiają bezpłatny, czynny udział młodzieży w festiwalu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-10-04 14:41 / 2330    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego ważna informacja
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 i pojawiającymi się problemami związanymi z obciążeniem tornistrów i plecaków szkolnych zapraszamy nauczycieli i rodziców do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, które zostały opracowane na podstawie wyników międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży. Ponadto przypominamy o realizacji zadań wynikających z przepisów § 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) w zakresie opracowania planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły lub placówki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-09-22 10:30 / 2299    K. Bylicki

dla rodziców i uczniów III Ogólnopolski Tydzień Kariery
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP zaprasza wszystkich aktywnych i kreatywnych doradców zawodowych oraz wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków do podejmowania działań w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-09-15 09:01 / 2269    V. Jaśkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na wojewódzką inaugurację Roku Szkoły z Pasją ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, bibliotek, centrów kultury, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na wojewódzką inaugurację Roku Szkoły z Pasją, która odbędzie się 26 września 2011 roku, o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach (powiat aleksandrowski).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-09-14 13:55 / 2281    J. Popielewski

informacje ogólne Konkurs programistyczny dla uczniów "High School Programming League"
Zapraszamy do udziału w czwartej edycji międzynarodowego konkursu programistycznego: "High School Programming League" organizowanego na platformie SPOJ. Uczestnicy mają swobodę w wyborze preferowanego języka programowania, a uczestnictwo jest bezpłatne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-09-02 13:06 / 2239    J. Popielewski

dla rodziców i uczniów List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012
Po dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynku wracacie do szkoły pełni energii i zapału do pracy. Przed Wami nowy rok szkolny. Rok, w którym czekają nas zadania związane z kolejnym etapem wprowadzania zmian programowych - do trzecich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Będzie to również kolejny rok upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz obniżania wieku rozpoczynania nauki w szkole ...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2011-08-31 16:25 / 2227    J. Popielewski

dla rodziców i uczniów List Rzecznika Praw Dziecka na inaugurację roku szkolnego 2011/2012
W przededniu nowego roku szkolnego pragnę kolejny raz przypomnieć, że Wasze prawa są bardzo ważne. Pamiętając jednak o tym, nie zapominajcie o prawach innych ludzi, którzy Was otaczają - napisał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w liście do uczniów z okazji rozpoczęcia zajęć edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2011-08-31 10:57 / 2225    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  27     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl