strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2013-03-11 15:33 / 3421   A. Borysiak dla rodziców i uczniów
Wojewódzki Konkurs na projekt graficzny – logotyp pod hasłem „UWAŻAJ! JESTEM ROWERZYSTĄ”

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze (w kategorii wiekowej szkół  ponadgimnazjalnych) do udziału w Wojewódzkim Konkursie na projekt graficzny – logotyp   pod hasłem „UWAŻAJ! JESTEM ROWERZYSTĄ”

Organizatorami konkursu są Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Patronat honorowy nad Konkursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Pani Anna Łukaszewska.

Celem Konkursu jest zaangażowanie młodzieży do tworzenia autorskich projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, którymi interesują się młodzi ludzie i jednoczesne przekazanie im treści istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki z zakresu ruchu drogowego.

Projekt zwycięskiego logotypu zostanie umieszczony na kurtce rowerowej typu „wiatrówka” rozpowszechnianej wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego w czasie prowadzonych w tym celu specjalnych działań na drogach przez Policję województwa kujawsko -pomorskiego. Działania zostaną przeprowadzone w listopadzie 2013r.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl