strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2013-04-26 15:11 / 3588   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Raport z badań przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego ,,System wartości młodzieży gimnazjalnej”

„Największe sukcesy zawodowe

nie zrównoważą porażki poniesionej w domu”

 

„Z dzieckiem w świat wartości” - Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

 

 

          Raport, który oddaję w Państwa ręce, jest wynikiem badań podjętych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wspólnie z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

 

          Celem przeprowadzonych badań było poznanie systemu wartości, autorytetów, planów na przyszłość oraz sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów klas III gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego.

 

          Proszę Państwa nauczycieli, rodziców oraz osoby dorosłe, aby w oparciu o wyniki badań, sformułowane wnioski i rekomendacje zapoczątkować dyskusję w szkołach oraz środowisku lokalnym na temat wartości, ich rozumienia, stosowania oraz znaczenia w życiu młodych ludzi. Zarówno w rodzinie, jak i w szkole należy podejmować temat wartości, prowadzić analizę i definiować ich znaczenie, przywołując konkretne słowa i czyny.

 

          Spójny system wartości ułatwia osiąganie życiowych celów, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyja dokonywaniu świadomych wyborów. Szczególnie ważną rolę w kształtowaniu sytemu wartości i norm spełniają rodzice i wychowawcy, którzy powinni pamiętać, że nie teoria, lecz konkretne działania przekładają się na kształtowanie określonych postaw. Poprzez nasze codzienne zachowania i rutynowe czynności wpływamy na sposób postrzegania ludzi dorosłych i wpływamy na kształtowanie cech charakteru i systemu wartości młodych ludzi.

 

          Środowisko wychowawcze przyjazne dzieciom wyposażone jest w jasne reguły postępowania oraz konsekwencję w ich egzekwowaniu. W takim środowisku rodzice oraz wychowawcy są dla młodzieży naturalnymi autorytetami, które zbudowali własnym zachowaniem oraz podejmowanymi działaniami na rzecz innych osób. Młodzież potrzebuje wzorców osobowych - rodziców, nauczycieli, rówieśników, osób zaufania publicznego, aby w trudnym dla niej okresie szukania własnej tożsamości, dokonywania wyborów, poszukiwania indywidualnych dróg pełnego rozwoju osobistego, realizować cele poprzez świadome uczestnictwo w sferze działań intelektualnych i społecznych. Wspólnie realizowane przedsięwzięcia sprawią, że jako odpowiedzialni dorośli ukształtujemy wartościowych, radosnych, twórczych młodych ludzi.

 

          Serdecznie zapraszam do podjęcia działań oraz podzielenia się dobrymi praktykami w wychowaniu do wartości.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl