strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2013-07-19 13:18 / 3782   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Nowe informatory maturalne

Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z komisjami okręgowymi przygotowała zbiór informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015, które zostały ogłoszone na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Ośrodka Rozwoju Edukacji 16 lipca. Zostało przygotowanych 25 dokumentów z poszczególnych przedmiotów oraz informator, w którym szczegółowo opisano zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym od 2015 roku. W każdym informatorze uczeń znajdzie ogólne informacje na temat egzaminu z danego przedmiotu, przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz przykładowe ocenione odpowiedzi zdających.

 

Więcej informacji na temat Matury 2015 można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (http://www.cke.edu.pl/), okręgowych komisji egzaminacyjnych, Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.men.gov.pl/), kuratoriów oświaty oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji (http://www.ore.edu.pl/).

 

 

Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 roku - prezentacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o informatorach maturalnych od 2015 roku

Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl