strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2013-11-19 14:10 / 4064   K. Mikulski informacje ogólne
Konkurs astronomiczny pn. "Gwiazda Kujawsko-Pomorskiego"

Zapraszamy wszystkich do oglądania kujawsko-pomorskiego nieba. Celem konkursu jest popularyzacja astronomii oraz promocja edukacji astronomicznej w tym w szczególności wykorzystania w edukacji obserwacji astronomicznych, a także popularyzacja elementów astronomii obecnych w naukach humanistycznych, kulturze i sztuce.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o interesujących was gwiazdach przyjdźcie do Astrobaz i zapytajcie lokalnych koordynatorów. W obserwatoriach można także skorzystać ze sprzętu znajdującego się na wyposażeniu każdej z 14 Astrobaz.

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Województwa Kujawsko- Pomorskiego (zameldowani na pobyt stały lub czasowy). Uzasadnienie wyboru gwiazdy powinno mieć nie więcej niż 1 stronę formatu A4  (1800 znaków). Wybrana gwiazda powinna być gwiazdą w sensie astronomicznym to znaczy, że w szczególności nie można wybrać jako gwiazdy dla województwa kujawsko – pomorskiego:  planety, planetoidy, komety, galaktyki, księżyca planety, gwiazdozbioru. Ale w tym pomogą lokalni koordynatorzy Astrobaz. Wybrana gwiazda powinna być możliwa do zaobserwowania przy sprzyjającej pogodzie z dowolnego miejsca na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, w ciągu całego roku lub w części roku, gołym okiem i/lub za pomocą wyposażenia optycznego dostępnego w Astrobazach.

Prace konkursowe należy nadsyłać pod adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

ul. Plac Teatralny 2,

87-100 Toruń,

w terminie do 22 listopada 2013r, z dopiskiem „Konkurs Astronomiczny Gwiazda Kujawsko-Pomorskiego”.

 

O terminie złożenia prac na Konkurs decydować będzie data wpływu lub – w przypadku przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej – data stempla pocztowego.

Nagrodą główną w konkursie jest dwuosobowa wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i tablet z wgraną aplikacja astronomiczną oraz cztery równorzędne nagrody za miejsca II-V w postaci tabletów z wgraną aplikacją astronomiczną.

Departament Edukacji i Sportu

Biuro Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl