strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2014-06-18 09:36 / 4612   E. Balana-Mroczkowska dla rodziców i uczniów
Stacje meteorologiczne w szkołach

Stacje meteorologiczne w szkołach

 

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich zwraca się z propozycją zbudowania wspólnymi siłami baz danych obejmującą istniejącą w Polsce sieć stacji prowadzących pomiary meteorologiczne. Pierwszy etap przedsięwzięcia, koordynowany przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, ma na celu utworzenie listy istniejących stacji/punktów z prowadzonymi pomiarami meteorologicznymi. Organizatorzy zwracają się z prośbą o przesłanie informacji o punktach badania pogody działających w szkołach.

 

Więcej informacji:

Dr Marek Chabior

Koordynator projektu

e- mail: marek.chabior@gmail.com

 

Prof. Elwira Żmudzka

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich

ul. Krakowskie Przedmieście 30 lok. 217

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 640

e-mail: skp2010@o2.pl

 

www.klimat.org.pl

www.gis.meteo.uni.wroc.pl/stacje/
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl