strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2014-10-01 07:58 / 4813   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Liga starożytnicza

Liga starożytnicza” jest wspólnym programem Katedry Filologii Klasycznej UMK, Toruńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Fundacji "Traditio Europae" adresowanym do gimnazjalistów oraz licealistów  z województwa kujawsko-pomorskiego, a realizowanym już od roku szkolnego 2007/2008 pod patronatem władz dziekańskich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych świadomości wspólnej tradycji europejskiej.

 

W programie może wziąć udział każdy uczeń z naszego regionu, który do 10.10.2014 r. prześle na e-mailowy adres organizatora (ligastarozytnicza@interia.eu) swoje indywidualne zgłoszenie. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę Szkoły i klasę, nazwisko wychowawcy lub nauczyciela kierującego, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail ucznia.

 

Spotkania w ramach „Ligi starożytniczej” odbywają się raz w miesiącu (w sobotę, o godz. 11.00) , od października do maja/ czerwca (z wyjątkiem grudnia),  na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (szczegółowy terminarz zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu), a każde z nich składa się z dwóch części:

a) specjalnie przygotowanego dla młodzieży atrakcyjnego wykładu – pogadanki lub warsztatów badawczych, prowadzonych przez specjalistów z dziedziny kultury antycznej, pracowników naukowych i doktorantów;

b) części testowej, w której uczniowie odpowiadają na pytania sformułowane na podstawie wysłuchanego przez nich wykładu lub zajęć, w których wzięli udział, a od drugiego spotkania także na pytania dotyczące poprzednich zajęć oraz podanej lektury.

 

Każdy z uczestników programu gromadzi w ten sposób punkty na swym indywidualnym koncie.

 

Podczas uroczystego zakończenia edycji „Ligi starożytniczej” , które planowane jest na koniec maja lub początek czerwca przyszłego roku, najlepsi w tej rywalizacji uczniowie zostaną uhonorowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

 

Od roku 2009 na realizację Ligi starożytniczej otrzymujemy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl