strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2016-07-21 11:57 / 6495   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Prawa rodzica do uczestniczenia w procesie edukacji dziecka

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 19 lutego 2016 r. dotyczące ograniczania przez szkoły i placówki oświatowe dostępu do informacji o dziecku rodzicowi, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem i prawie do uczestniczenia w procesie jego edukacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Rzecznika Praw dziecka pod adresem:

http://brdp.gov.pl/sites/default/files/wyst_ 2016_02_19_ms.pdf

 

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na powyższe wystąpienie z 30 marca 2016 r. została umieszczona na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka pod adresem:

http://brdp.gov.pl/sites/default/files/odp.pdf
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl