strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2016-09-15 09:55 / 6562   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Program FLEX w roku szkolnym 2016/2017

Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

 

Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 24 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 25 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

 

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
 • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

W programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:

 • Ma polskie obywatelstwo;
 • urodził się między 01.01.2000 a 31.12.2001;
 • zna język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA;© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl