strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2019-04-29 09:20 / 8801   R. Ciechanowski dla rodziców i uczniów
X edycja Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”

Fundacja „Nowe Pokolenie” zaprasza utalentowane dzieci i młodzież w wieku od 10 do 21 lat ze szkół podstawo­wych/gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczo-wycho­wawczych do udziału w X edycji Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”. Każda szkoła/placówka może zgłosić 3 kandydatów. Warsztaty będą realizowane w terminie 24.06-05.07.2019 r. w Domu Muzealnika w Biskupinie i weźmie w nich udział 40 uczestników. Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY dla zakwalifikowanych osób. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych trwa do 20.05.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz.

 

Warsztaty będą obejmowały 4 grupy tematyczne: taneczną, teatralną, wokalną i plastyczną, do których uczestnicy zostaną przydzieleni zgodnie z preferencjami artystycznymi. W trakcie projektu młodzi artyści wezmą udział w spotkaniach z artystami i instruktorami zaproszonymi gościnnie na warsztaty. Czas wolny od zajęć będzie wypełniony różnymi kulturalnymi atrakcjami. Ramy programu są ukierunkowane na zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika, ale również na pracę w grupach, zabawy i gry twórcze. Intensywne 12-dniowe warsztaty zakończą się autorskim widowiskiem w Kinoteatrze Adria w Bydgoszczy w wykonaniu uczestników warsztatów.

 

W tym roku to wyjątkowe wydarzenie połączone jest z XIII edycją Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc. Elementem łączącym te dwa wydarzenia będą wspólne zajęcia uczestników festiwalu oraz warsztatów.

 

Wszystkie najważniejsze informacje oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie Organizatora: http://www.nowe-pokolenie.pl/2019_warsztaty_nowe-pokolenie.

 

Link do ubiegłorocznej IX edycji warsztatów: tutaj.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl