strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2013-03-11 14:06 / 3436   M. Bazelak informacje ogólne
Wojewódzka Gala II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”

          5.03.2013 r. odbyła się  w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy Wojewódzka Gala  II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”, skierowanego  do Rad  Rodziców przedszkoli i szkół podstawowych, dyrektorów oraz dzieci, urodzonych w latach 2004, 2005 i 2006, które rozpoczęły naukę w szkole jako sześciolatki. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do warunków szkolnych  oraz promowanie ich umiejętności nabywanych w szkole.

 

          Organizatorem i gospodarzem Gali w Bydgoszczy  była pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty. W uroczystości wzięli udział m. in.: pan Zbigniew Ostrowski Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Iwona Waszkiewicz Dyrektor  Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Obecni byli również rodzice i dyrektorzy szkół i przedszkoli biorących udział w konkursie, przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy  poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele mediów oraz członkowie Kapituły powołanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, która oceniała projekty konkursowe.

 

          Zebranych gości powitała pani Jolanta Metkowska dyrektor Wydziału Wspomagania Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, następnie głos zabrała pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty, która podziękowała wszystkim osobom za przesłane prace oraz zaangażowanie w działania związane z obniżeniem wieku szkolnego. Pan Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski  podziękował  za trud realizatorom projektów oraz przekazał życzenia powodzenia w kontynuacji podejmowanych działań dla upowszechniania przyjaznej adaptacji dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej. Podsumowanie wyników konkursu oraz pracę Kapituły przedstawiła jej przewodnicząca pani Barbara Szczepkowska st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Pani wizytator podkreślała, że członkowie Kapituły Wojewódzkiej Konkursu Ministra Edukacji Narodowej - „Mam 6 lat” analizowali każdą z prac konkursowych, zwracając  szczególną uwagę na różnorodność oddziaływań szkoły i placówki dotyczących przygotowania, funkcjonowania dziecka 6-letniego w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz zapewnienie rozwoju wszystkich sfer jego osobowości.

 

Zwycięzcami konkursu w kategorii „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” zostali:

 • Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy
 • Przedszkole nr 6 w Zespole  Szkół nr 8 w Bydgoszczy
 • Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku

Najwyższą punktację w kategorii „Sześciolatek w przyjaznej szkole” otrzymały następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim
 • Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji w Zespole Szkół  nr 21 w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu

Nagrody indywidualne otrzymali

 • Alan Jagodziński, Szkoła Podstawowa w Palmierowie
 • Michalina Kubajka, Tymon Lewandowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka 
  w Brześciu Kujawskim
 • Uczniowie klasy Ib i IIb Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim

          Nagrody zwycięzcom oraz podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu wręczyła pani Jolanta Metkowska, gratulując wysokiego poziomu nadesłanych prac i życząc dalszych sukcesów w wspieraniu sześciolatków w trudnej drodze do dojrzałości. Następnie głos zabrali przedstawiciele nagrodzonych szkół i placówek oraz wyróżnione osoby. Laureaci podkreślali, że szczególnie cenne w ich przedsięwzięciach było to, że angażowały całą społeczność szkolną lub przedszkolną oraz partnerów ze środowiska pozarządowego, dzięki czemu wzrosła świadomość potrzeby edukacji szkolnej sześciolatków.

 

          Serdecznie gratulujemy społecznościom szkolnym zaangażowanym w konkursie a szczególne wyrazy uznania kierujemy do laureatów.

 

          Interesującym i ciepłym uzupełnieniem uroczystości  były występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkół  nr 8 w Bydgoszczy.

 

          W województwie kujawsko-pomorskim do konkursu „Mam 6 lat” przystąpiło 11 rad rodziców szkół podstawowych, 16 rad rodziców przedszkoli oraz 181 uczniów ( prace indywidualne). Konkurs „Mam 6 lat” jest częścią ogólnopolskiej akcji informacyjnej, która ma za zadanie przybliżyć ideę obniżenia wieku szkolnego rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym. 11 kwietnia 2013 r. – w Warszawie odbędzie się uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl