strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

dla nauczycieli Konferencja „Wykorzystanie piłek edukacyjnych Eduball w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”
Celem konferencji jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia, w pracy z uczniami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w zakresie wykorzystania piłek edukacyjnych Eduball.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-11 15:20 / 6307    K. Zaremba

dla nauczycieli Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w związku z realizacją projektu Erasmus+ organizuje w dniach 22-23 kwietnia 2016r. bezpłatne warsztaty dla nauczycieli - kandydatów na mentorów pt. "Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-04-07 11:11 / 6294    K. Zaremba

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w warsztatach dla nauczycieli: polsko-ukraińska Szkolna "Swatka"
Warsztaty dają szkołom możliwość znalezienia partnerów z Ukrainy, z którymi możliwe będzie zorganizowanie np. wymiany młodzieży. Pozwalają również nauczycielom biorącym w nich udział wzmocnić swoje umiejętności pisania projektów edukacyjnych. W ramach warsztatów będzie okazja do zaprezentowania szkoły, znalezienia partnerskiej szkoły z Ukrainy (centralne i zachodnie obwody – lwowski, iwanofrankowski, tarnopolski, wołyński, rówieński, chmielnicki, czerniowiecki, zakarpacki, winnicki, kirowogradzki, połtawski, czerkaski, żytomierski, kijowski, czernihowski), dowiedzenia się więcej o systemie oświaty na Ukrainie, oraz podjęcia próby napisania wspólnie z ukraińskim partnerem projektu współpracy szkół i wymiany młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-06 08:48 / 6288    K. Zaremba

dla nauczycieli Kultury organizacyjne w szkole – zespoły nauczycielskie oraz dyrektorzy szkół jako liderzy zmiany edukacyjnej – zaproszenie na seminarium
Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW w Bydgoszczy zaprasza na seminarium naukowe pn. ”Kultury organizacyjne w szkole – zespoły nauczycielskie oraz dyrektorzy szkół jako liderzy zmiany edukacyjnej.” Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli lokalnych instytucji, placówek zajmujących się edukacją, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli środowiska naukowego. Celem seminarium jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących dwóch subkultur w kulturze organizacyjnej szkoły – zespołów nauczycielskich oraz dyrektorów szkół z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokazanie roli jaką odgrywa kultura organizacyjna w sytuacji permanentnej zmiany w oświacie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-24 14:28 / 6278    M. Bazelak

dla nauczycieli Zaproszenie - Ogólnopolskie spotkanie nauczycieli bibliotekarzy- KPCEN we Włocławku
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza w dniach 15 - 16 marca 2016 roku na ogólnopolskie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych pt. „Nowoczesne technologie, urządzenia i formy pracy w rozwijaniu kompetencji czytelniczych”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-03-04 10:11 / 6226    K. Zaremba

dla nauczycieli BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH DLA ZESPOŁÓW DIAGNOZUJĄCYCH AUTYZM
W ramach Programu „Zrozumieć Autyzm” w dniach 5-6 marca 2016 r. zostanie przeprowadzone dwudniowe bezpłatne szkolenie dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-01-26 09:51 / 6096    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy – konferencja dla nauczycieli w Warszawie
Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz stowarzyszenie - Kampania Przeciw Homofobii zapraszają wszystkich nauczycieli do udziału w dwudniowej, bezpłatnej konferencji pn. „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy”. Cele konferencji skupione będą na upowszechnieniu działań dyskryminacyjnych w szkołach/placówkach, przybliżeniu praktycznych rozwiązań w zakresie planowania i realizacji działań antydyskryminacyjnych wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, prezentacji projektu kodeksu etycznego nauczyciela opracowanego przez środowisko ZNP. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, Warszawa, Sala Kolumnowa, zakwaterowanie uczestników w hotelu Ibis Budget, ul. Zagórna 1. Organizator zwraca uczestnikom koszty przejazdu na konferencję.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-21 14:55 / 6077    M. Bazelak

dla nauczycieli Warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na temat historii Polski XX wieku
Fundacja im. prof. Bronisława Geremka zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty, dyskusje i spotkania na temat współczesnej historii Polski. Celem warsztatów jest, m.in. przybliżenie różnych modeli edukacji historycznej, rozwijanie umiejętności krytycznej interpretacji źródeł historycznych, poznanie zbiorów i ekspozycji Muzeum Historii Żydów Polskich, poznanie odmiennych punktów widzenia na współczesną historię Polski oraz Europy. Warsztaty będą realizowane w postaci czterech weekendowych zjazdów odbywających się w Warszawie od marca do czerwca 2016 r. Nabór do programu trwa do 19 lutego 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-18 11:44 / 6068    M. Bazelak

dla nauczycieli "Zasadnicza szkoła zawodowa - szansą na pracę i sukces zawodowy" - Konferencja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu
Dnia 18 listopada 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu odbyła się konferencja pt. "Zasadnicza szkoła zawodowa - szansą na pracę i sukces zawodowy". Debata odbyła się w ramach podsumowania Roku Szkoły Zawodowców ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Patronat Honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Hotel Bulwar w Toruniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 6 liczba załączników 0 2015-11-25 08:38 / 5941    S.Klich

dla nauczycieli Szkolenie pt.: „Dziecko z cukrzycą w szkole” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych ważna informacja
Cukrzyca typu I jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy, szczególnie wśród najmłodszych dzieci.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-11-18 09:09 / 5850    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl