strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

dla nauczycieli Konferencja pt. „Edukacja kulturalna - innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole”
Konferencja pt. "Edukacja kulturalna - innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole" odbędzie się w Łodzi w dniach 17-18 września 2015 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Koszty wyżywienia i udziału w konferencji pokrywają organizatorzy. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego do dnia 21 sierpnia 2015 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2015-08-17 11:10 / 5604    K. Zaremba

dla nauczycieli Zapisy na szkolenia w ramach programu Chronimy dzieci
Fundacja Dzieci Niczyje dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje program Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą, w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Partnerami programu są Fundacja Energa i Fundacja Orange. Celem programu Chronimy dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-07-22 08:52 / 5580    K. Zaremba

dla nauczycieli Warsztaty w ramach projektu "Weź kurs na wielokulturowość II"
Helsińska Fundacja Praw Człowieka informuje, że w ramach projektu "Weź kurs na wielokulturowość II", po raz kolejny przeprowadzane są warsztaty regionalne dotyczące m. in. tematyki obecności imigrantów w Polsce, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, rasowe, wyznawaną religię bądź bezwyznaniowość, praw człowieka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-08 10:06 / 5500    A. Nicpoń

dla nauczycieli Zaproszenie na konferencję "Chronimy dzieci" ważna informacja
W ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Fundacja Dzieci Niczyje zapraszają na konferencję Chronimy Dzieci – program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2015 r. w godzinach 10.00-13.40 w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3 w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-02 14:14 / 5460    K. Zaremba

dla nauczycieli Konferencja „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”
Organizatorzy serdecznie zapraszają Dyrekcję szkół podstawowych, nauczycieli kl. I – III, pracowników instytucji oświatowych, wykładowców na konferencję promującą innowacyjny program nauczania i multimedialne materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-02 14:10 / 5492    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli BEZPŁATNE SZKOLENIE NA INSTRUKTORA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży” realizowanego i finansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspólnie z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Gminą Raciechowice, zaprasza na: BEZPŁATNE SZKOLENIE NA INSTRUKTORA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-01 07:54 / 5471    K. Zaremba

dla nauczycieli I KONGRES NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "WSZYSTKIE DZIECI SĄ ZDOLNE"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2015-05-06 10:46 / 5439    M. Bazelak

dla nauczycieli Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa”
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców zapraszają do udziału w szkoleniu „Komunikacja międzykulturowa”, które organizowane jest w Warszawie w dwóch terminach: I grupa: 15 maja, II grupa: 22 maja. Adresatami szkolenia są nauczyciele, którzy nauczają dzieci cudzoziemskie i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu różnic międzykulturowych oraz rozwinąć umiejętności komunikacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-04-30 13:28 / 5422    K. Zaremba

dla nauczycieli Konferencja „Śniadanie podstawą edukacji”
Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnej konferencji naukowej pod tytułem „Śniadanie podstawą edukacji”, organizowanej w ramach obchodów Europejskiego Dnia Śniadania („Breakfast is best”) przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) wraz z Partnerem – koalicją Partnerstwo dla Zdrowia. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników kuratoriów oświaty, a także do osób związanych z systemem ochrony zdrowia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-20 10:10 / 5397    K. Zaremba

dla nauczycieli Konferencja "Edukacja Ekonomiczna w XXI wieku"
W dniu 11 kwietnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja dla Nauczycieli „Edukacja Ekonomiczna w XXI wieku” organizowana przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-04-01 13:23 / 5335    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl