strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2015-11-18 09:09 / 5850   E. Balana-Mroczkowskaważna informacja dla nauczycieli
Szkolenie pt.: „Dziecko z cukrzycą w szkole” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych

Szkolenie pt.: „Dziecko z cukrzycą w szkole” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych

Cukrzyca typu I jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Specyfiką cukrzycy jest konieczność stałego monitorowania poziomu glukozy, podawania insuliny, obliczania kaloryczności posiłków oraz występowanie wahań poziomu cukru we krwi. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną wystąpienia powikłań, często skutkujących poważnie dla zdrowia i życia dziecka. Istotne zatem jest, aby pracownicy oświaty posiadali wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą i sposobu postępowania w sytuacjach zaburzeń stanu zdrowia u dziecka. Szkolenie obejmie następujące tematy realizowane w formie wykładów: podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży, metody i zasady leczenia- insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna; powikłania cukrzycy- przyczyny, rozpoznanie, postępowanie; problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia, zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia. Szkolenie dla uczestników jest nieodpłatne. Każdy z uczestników spotkania otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu wydane przez Ministerstwo Zdrowia. Szkolenie odbędzie się 30 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3) od godz. 10.00 i  do godz. 14.00 ( łącznie z przerwą kawową). Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić do 27 listopada br.  do godz. 10.00 na adres e-mail: emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Więcej informacji:

Emilia Balana- Mroczkowska

wizytator

Wydział Rozwoju Edukacji

tel. 52 34 97 622
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl