strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2015-11-25 08:38 / 5941   S.Klich dla nauczycieli
"Zasadnicza szkoła zawodowa - szansą na pracę i sukces zawodowy" - Konferencja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu

Dnia 18 listopada 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu odbyła się konferencja pt. "Zasadnicza szkoła zawodowa - szansą na pracę i sukces zawodowy". Debata odbyła się w ramach podsumowania Roku Szkoły Zawodowców ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Patronat Honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Hotel Bulwar w Toruniu.

 

Głównym celem konferencji była promocja kształcenia zawodowego, omówienie działań podejmowanych na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

 

Spotkanie ukierunkowane było również na wymianę doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności dobrych praktyk współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami.

 

Szerokie grono słuchaczy stanowili przedstawiciele przedsiębiorstw, szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, instytucji rynku pracy, instytucji zrzeszających pracodawców oraz przedstawicieli samorządów. Prelegentami byli pracownicy urzędów, instytucji i organizacji, które na co dzień mają wpływ na organizację, jakość i rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W imieniu społeczności szkolnej gości powitała Maria Kluz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Podczas konferencji głos zabrali:

  • Jarosław Przybył  - Naczelnik  Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
  • Czesław Stawikowski - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  • Lilla Załęska – Doradca Zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Toruniu
  • Anna Kubczak - Kosicka - Kierownik Działu Marketingu w Hotelu Bulwar
  • Monika Sylwestrzak - Buczyńska - Konsultantka ds. Przedmiotów Zawodowych
    w Pracowni Dydaktyki Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN
  • Joanna Agatowska - Dyrektor  Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej  Komendy OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu
  • Jan Młynarczyk – Prezes Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia".

 Wystąpienia gości koncentrowały się na omówieniu sposobów rozwoju szkolnictwa zawodowego w perspektywie pozyskiwania funduszy unijnych, projektowania i wdrażania zmian w edukacji dla rynku pracy w Unii Europejskiej, Polsce i regionie. Ważnym elementem dyskusji było omówienie zmian, jakie zachodzą w systemie kształcenia zawodowego z perspektywy pracodawców, instytucji wspierających oraz omówienie obustronnych korzyści ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Podkreślono rolę prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej oraz profesjonalnego przygotowania ucznia do sprawnego poruszania się na rynku pracy.

 

W trakcie konferencji odbył się także pokaz mody i fryzur w wykonaniu uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej pt. "Klasyka i awangarda", który zdobył ogromne uznanie wśród zebranych gości. Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu przedstawili prezentację multimedialną "Dobre praktyki w zakresie doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej", w której przedstawiono cele i formy doskonalenia nauczycieli szkoły zawodowej: wyjazdy studyjne, szkolenia oraz praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych w kraju i za granicą. Podane zostały przykłady zmian w kształceniu zawodowym wprowadzone w SOSW w Toruniu w oparciu o dobre praktyki zaobserwowane podczas wizyt studyjnych.

 

W szkolnym holu przygotowano wystawę prac uczniów ZSZ prezentującą osiągnięcia w różnych zawodach, można było zwiedzać stoiska fryzjerskie, kucharskie, stolarskie, krawieckie.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl