strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2016-01-26 09:51 / 6096   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH DLA ZESPOŁÓW DIAGNOZUJĄCYCH AUTYZM

W ramach Programu „Zrozumieć Autyzm” w dniach 5-6 marca 2016 r. zostanie przeprowadzone dwudniowe bezpłatne szkolenie dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwracamy się z prośbą do dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
o wytypowanie dwóch osób, które w poradni pracują bądź będą pracować z zespołach diagnozujących autyzm.

Zakładane kwalifikacje kadry przed przystąpieniem do szkolenia:

• ukończony kurs trzystopniowy z terapii behawioralnej

• doświadczenie zawodowe (nauczyciel, psycholog lub logopeda)

Szkolenie obejmuje wykłady i warsztaty; trwa 15 godzin lekcyjnych.
Szkolenie poprowadzą superwizorki, terapeutki behawioralne Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.

Tematyka szkolenia zawiera charakterystykę autyzmu pod kątem etapów rozwojowych
(z uwzględnieniem kamieni milowych w rozwoju dzieci):

  • Diagnoza funkcjonalna dziecka o zaburzonym rozwoju
  • Kryteria diagnostyczne
  • Metody diagnostyczne
  • Opis grup ryzyka
  • Testy przesiewowe
  • Przykładowe arkusze wywiadu z rodzicami
  • Przykłady i sposoby sprawdzania konkretnych kluczowych umiejętności typowych
    dla prawidłowego rozwoju społecznego adekwatnie do wieku

 

Miejsce  szkolenia:  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
                                     ul. Jagiellońska 9
Termin szkolenia:     5 marca 2016 r. w sobotę w godz. 9.00 - 15.00
                                     6 marca 2016 r. w niedzielę w godz. 9.00 - 14.00
Organizatorzy szkolenia nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą ankiety zgłoszeniowej do dnia 15 lutego na adres: torun@zrozumiecautyzm.eu

 

Koordynator szkolenia: Emilia Ludwiczak 506 669 545
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl