strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-01-19 08:11 / 6952   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN serdecznie zaprasza na Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, upamiętniający 75-lecie ostatniej drogi Janusza Korczaka, Stefanii Wilczyńskej oraz dzieci. Kongres odbędzie się w dniach 13-15 września 2017 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.


Już teraz można zgłaszać abstrakty wykładów, prezentacji i warsztatów, które mogą Państwo poprowadzić. Ostateczny termin ich przesyłania to 20 stycznia 2017.

 

Kongres będzie wielodyscyplinarną platformą prezentacji różnorodnych idei i praktyk uczonych, nauczycieli, działaczy społecznych, animatorów kultury, studentów, uczniów oraz przedstawicieli światowego ruchu korczakowskiego.

 

Wykłady mają być opisem autorskich badań lub innowacyjnych programów, profesjonalnych praktyk i teoretycznych rozważań na tematy odnoszące się lub nawiązujące do Korczakowskiej filozofii, literatury, metodologii i spuścizny. Wykłady powinny być inspirujące i dla uzyskania efektu spójności oraz pobudzenia dyskusji mogą zostać pogrupowane przez Komitet Organizacyjny. Czas wystąpień: 30 minut z dodatkowymi 15 minutami na sesję pytań i odpowiedzi.

Warsztaty i inne nowatorskie formy edukacyjne mają na celu rozwój wiedzy i umiejętności uczestników przy użyciu różnorodnych metod takich jak materiały multimedialne, jak również formy teatralne, artystyczne i eksperymentalne. Każda sesja powinna być interaktywna i praktyczna. Komitet wybierze warsztaty i inne formy, które uzupełnią lub rozszerzą treść przedstawianych wykładów, w duchu promowania nauczania, refleksji i działania. Czas pojedynczego warsztatu to 60 minut.

Decyzja o akceptacji: do 31 marca 2017

Ostateczny termin przesyłania tekstów i prezentacji: 30 kwietnia 2017


Przesyłanie abstraktów oraz informacje dotyczące kongresu: IKAconference2017@gmail.com

 

Szczegółowe informacje w załącznikach oraz na www.korczak2017.com
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl