strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-05-19 08:31 / 7266   M. Bazelak dla nauczycieli
Szkolenie nt. Państwowotwórcza rola Kościoła katolickiego w Polsce na przestrzeni dziejów. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych...

Ośrodek Rozwoju Edukacji placówka MEN zaprasza na szkolenie doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych nt. Państwowotwórcza rola Kościoła katolickiego w Polsce na przestrzeni dziejów. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych w edukacji historycznej. 

 

Tytuł:

Państwowotwórcza rola Kościoła katolickiego w Polsce na przestrzeni dziejów. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych w edukacji historycznej


Obszar tematyczny:

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich


Organizator:

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości


Adresat:

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele, pracownicy bibliotek pedagogicznych


Typ szkolenia:

Szkolenie


Opis:

Adresatami szkolenia są: nauczyciele metodycy, nauczyciele konsultanci, nauczyciele, pracownicy bibliotek pedagogicznych.
W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie rola Kościoła w budowaniu, umacnianiu i reformowaniu struktur państwa, tworzeniu szkół i uczelni wyższych, zakładaniu szpitali i placówek opieki, udziału w życiu polityczno – administracyjnym (pełnienie przez duchownych urzędów publicznych – kanclerze, podkanclerze, doradcy itp.), wkładu w postęp i reformowanie nauki (KEN), w podtrzymywaniu polskości w czasie zaborów, działalności charytatywnej i patriotycznej w okresie wojen światowych, działaniu na rzecz Polski na arenie międzynarodowej, roli Kościoła w okresie zniewolenia komunistycznego, wkładu Kościoła w pokojowe przemiany polityczne końca XX stulecia w Europie Środkowej i Wschodniej.


Materiały:

Program szkolenia.pdf


Miejsce:

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77


Kontakt:

Stanisław Zubek, stanislaw.zubek@ore.edu.pl


Dodatkowe informacje:

Kryteria naboru/rekrutacji uczestników: Kolejność zgłoszeń.
Warunki ukończenia formy doskonalenia/otrzymania zaświadczenia: 100% obecności uczestników szkolenia na zajęciach.

Organizatorzy ponoszą koszty: zajęć dydaktycznych, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu.
Koszty związane z dojazdem na szkolenie pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.


Dostępne terminy:

24-05-2017 - 26-05-2017 (Sulejówek, 20 wolnych miejsc)
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl