strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-08-02 11:19 / 7399   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Szkolenie podnoszące kompetencje i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii

Szkolenie podnoszące kompetencje i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.

 

Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-20120 (Cel Operacyjny 3 w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii. Ze względu na powagę przedstawianych zagadnień i zasięg patologizacji dzieci i młodzieży, szkolenie adresowane jest do 3 grup zawodowych:

 

1) nauczycieli (również psychologów i pedagogów szkolnych), pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych,

2) pracowników służb mundurowych, głównie policji, służb miejskich oraz prokuratorów,

3) lekarzy.

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

  • otrzymają wiedzę z zakresu seksualności człowieka, edukacji seksualnej, pornografii oraz nośników jej rozpowszechniania wśród dzieci i młodzieży,
  • podniosą kompetencje w zakresie edukacji seksualnej i rozmowy z odbiorcą, poprawią jakość komunikatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
  • poszerzą zrozumienie zagrożeń i poznają nośniki pornografii używane przez dzieci i młodzież,
  • nauczą się rozpoznawać symptomy uzależnienia od pornografii i problemy związane z problematyką nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzież w zróżnicowania na ww. grupy zawodowe (w szkoleniu zostanie uwzględniona specyfika prac poszczególnych grup zawodowych),
  • wypracują narzędzia profilaktyki antyuzależnieniowej wobec pornografii oraz sposób przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zagrożeniem społecznym,
  • zwiększą swoją skuteczność w radzeniu sobie z problematyką uzależnienia od pornografii u dzieci i młodzieży,
  • zdobędą umiejętności efektywnego i praktycznego przekazywania wiedzy we własnym środowisku zawodowym, stając się liderami środowiskowymi w dziedzinie wiedzy i profilaktyki antyuzależnieniowej,
  • otrzymują certyfikat (zaświadczenie) ukończenia szkolenia w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z oglądania pornografii przez dzieci i młodzież.

Szkolenie trwa 3 dni (piątek w godz. 11.00-18.00; sobota: 9.00-17.00 i niedziela: 9.00-14.00). Prowadzone jest w formie interaktywnego warsztatu wykorzystującego ćwiczenia, gry i prezentacje multimedialne. Jest przygotowane z niezwykłą starannością przez fachowców z dzieciny seksuologii, psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia noclegi i catering dla uczestników.

 

W Bydgoszczy szkolenie odbędzie się w dniach 22-24.09.2017 r.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać na adres: katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl

Ze względu na zasięg projektu i ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji:

www.zyjmyzdrowo.org.pl
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl