strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-08-17 14:54 / 7405   K. Zaremba dla nauczycieli
Językowa Wieża Babel- konferencja "Nauczyciel języka we współczesnym świecie- oczekiwania, wyzwania, perspektywy"

We wrześniu po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Języków. Jednym z wydarzeń promujących wielojęzyczność i nauczanie języków obcych jest konferencja "Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy" organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmums+ wspólnie z partnerami. Odbędzie się ona 25 września 2017 roku.


Tegoroczna konferencja poświęcona będzie problematyce przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podczas niej zaprezentowane zostaną osiągnięcia i materiały wypracowane przez różne instytucje: organizacje międzynarodowe (OECD, Rada Europy), szkoły wyższe, instytuty badań edukacyjnych, placówki doskonalenia zawodowego, stowarzyszenia i inne jednostki zajmujące się przygotowaniem nauczycieli do zawodu oraz ich doskonaleniem. Zostaną też przedstawione wyniki najnowszych badań empirycznych oraz implikacje tych wyników dla kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków. W trakcie odbędą się sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, w czasie których wymienione zagadnienia omawiane będą zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. 

Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie: http://www.frse.org.pl/jezykowa-wieza-babel/
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl