strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-09-11 13:03 / 7441   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Spotkanie konsultacyjne diagnozujące potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli

Spotkanie konsultacyjne diagnozujące potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zaprasza na spotkanie konsultacyjne diagnozujące potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  realizuje  projekt, w ramach którego powołany przez ministra zespół ekspertów ma za zadanie  opracować wstępną i końcową wersję przykładowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”. Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych poprzez opracowanie przykładowych programów kształcenia nauczycieli.

Wyniki prac zespołu zostaną wykorzystane przy przygotowaniu konkursu, planowanego na przełomie 2017/2018 roku, w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W pierwszym etapie realizacji projektu zorganizowanych zostanie około 7 spotkań, diagnozujących. Spotkania mają na celu identyfikację potrzeb w zakresie organizacji i realizacji programów kształcenia nauczycieli. Spotkania odbędą się z udziałem pracowników akademickich, pracowników oświaty, przedstawicieli pracodawców. Wyniki tych spotkań zostaną wykorzystane szczególnie przy tworzeniu wstępnej wersji programów.

W następnej kolejności zorganizowanych zostanie około 15 spotkań, w celu skonfrontowania wypracowanych wstępnych wersji programów kształcenia z przedstawionymi podczas wcześniejszych spotkań/seminariów potrzebami środowiska akademickiego, pracowników oświaty oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Wnioski ze spotkań będą podstawą do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji i korekt.

 

Miasta w których odbędą się spotkania we wrześniu 2017 r.:

Warszawa – 12.09.2017 – zgłoszenia przyjmujemy do 08.09.2017 do godz. 14:30

Gdańsk – 12.09.2017 – zgłoszenia przyjmujemy do 08.09.2017 do godz. 14:30

Poznań – 15.09.2017 – zgłoszenia przyjmujemy do 11.09.2017 do godz. 10:00

Wrocław – 26.09.2017 – zgłoszenia przyjmujemy do 22.09.2017 do godz. 10:00

Lublin – 26.09.2017 – zgłoszenia przyjmujemy do 22.09.2017 do godz. 10:00

Warszawa - 29.09.2017 – zgłoszenia przyjmujemy do 25.09.2017 do godz. 10:00

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o mailowe potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu w jednym z w/w terminów i określenie swojego udziału w następujący sposób:

 

Potwierdzam swoją obecność na spotkaniu w ……………………………….(podać miasto) w terminie ………………………………. (podać termin):

  1.  Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………..
  2. Adres e-mail ……………………………………………………………

 

Dokładne miejsce spotkania, w poszczególnych miastach, zostanie podane zarejestrowanym uczestnikom bliżej terminu spotkania.

 

Rejestracja na spotkanie:

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: katarzyna.heith@nauka.gov.pl, najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem każdego z w/w terminów spotkań. O możliwości uczestnictwa w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się na jedno z w/w spotkań.

Liczba miejsc jest ograniczona, na każde spotkanie przewidujemy 70 miejsc.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca kosztów dojazdu uczestników.

 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl