strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-09-26 13:32 / 7501   M. Bazelak dla nauczycieli
Konferencji “Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznanie i zapobieganie”

Szanowni  Nauczyciele!

 

Pod koniec października będziemy gościli w Bydgoszczy przedstawicieli Policji holenderskiej, którzy specjalizują się w problematyce handlu ludźmi. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Komenda Wojewódzka Policji organizują w związku z tym konferencję naukową na ten temat. W konferencji wezmą udział policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, etycy i prawnicy, którzy będą analizowali różne formy handlu ludźmi oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku.

 

Zapraszamy również Państwa do wzięcia udziału w tej konferencji. Jako nauczyciele mają Państwo do odegrania ważną rolę w zakresie uwrażliwiania na tę sprawę pokolenia młodych Polaków. Chodzi między innymi również o tych, którzy rozważają wyjazd z Polski i podjęcie pracy za granicą.

 

Konferencja odbędzie się 26 października b.r. w Bydgoszczy w Collegium Copernicanum UKW na ul. Kopernika 1. Konferencja jest bezpłatna, a na jej zakończenie biorący udział, otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji są proszone o przesłanie poniższych informacji na adres eokonska@ukw.edu.pl do dnia 06.10.2017 r. 

 

Imię i nazwisko: 

 

Szkoła (nazwa i adres): 

 

Reprezentowany przedmiot nauczania:

 

Adres e-mail: 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl