strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-11-02 10:42 / 7616   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Konferencja „Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym”

W dniu 21 października 2017 r. w sali konferencyjnej Biblioteki UKW miała miejsce X Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, której tematem była „Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym", której organizatorem był Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad nią objęli: Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

Trudne problemy dzieci i młodzieży, sposoby ich rozpoznawania i rozwiązywania przyciągały zawsze rzesze zainteresowanych z całej Polski. Tym razem gościliśmy 240 osób, w tym  dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i ośrodków szkolno – wychowawczych. Dużą grupę stanowili także dyrektorzy i nauczyciele szkół szpitalnych z różnych ośrodków z całego kraju.

Konferencję w imieniu Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty otworzyła Pani Jolanta Metkowska – Dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek wskazując trafność doboru tematyki oraz życząc uczestnikom owocnych dyskusji i kolejnych, ważnych inicjatyw.

Pierwszym prelegentem była prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz - specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, która podzieliła się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem dotyczącym „Zachowań samobójczych i samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży”. Wystąpienie odbyło się w formie wideokonferencji. Pani profesor omówiła m.in. rodzaje autoagresji, zachowania autodestruktywne, definicje i rodzaje samouszkodzeń, zachowania samobójcze. Ważnym dla nauczycieli elementem tego  wystąpienia było podanie zasad terapii dzieci i młodzieży borykających się z takimi problemami.

Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, trener, prowadząca warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia z pasją przedstawiła temat "Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?”. Wystąpienia wysłuchano z bardzo dużą uwagą. Omawiana tematyka zachowań depresyjnych i samobójczych jest dość częstym zjawiskiem dotykającym młodych ludzi. Aby unaocznić odczucia osób borykających się z depresją, prelegentka przedstawiła ciekawe fragmenty filmików poglądowych.

Marta Soczewka – z Fundacji Zobacz... Jestem zajmująca się problemami emocjonalnymi dzieci i młodzieży, w tym depresją, zachowaniami samobójczymi i zaburzeniami odżywiania się, przewodnicząca mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego zapoznała uczestników z problemem - "Wyzwania i pułapki w pracy z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania”.

W swoim wystąpieniu prelegentka zapoznała uczestników z rodzajami zaburzeń odżywiania, poświęcając najwięcej czasu zjawisku anoreksji i bulimii, ich uwarunkowaniom oraz sposobom  leczenia.

Ostatnim prelegentem był Ryszard Jabłoński - starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Opracował program przedmiotu „Podstawy suicydologii”. Współzałożyciel i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, zajmującego się problematyką zachowań samobójczych podzielił się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem na temat: "Praca z dzieckiem po próbie samobójczej i jego rodziną". Tematem wiodącym było wyjaśnienie terminu „zachowanie suicydalne” - czyli ciągu reakcji, jakie zostają wyzwolone w człowieku z chwilą, gdy w jego świadomości samobójstwo jawi się jako cel, czyli jako antycypowany i pożądany stan rzeczy.

 

Na wszystkich zorganizowanych przez ZS nr 33 konferencjach nie brakowało akcentów z udziałem dzieci. Laureaci międzyszkolnego konkursu „Szlakiem Wisły od gór aż po morze” odebrali nagrody i dyplomy ufundowane przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Prace zwycięzców zaprezentowano w holu Biblioteki UKW. Wystąpił także zespół „Orkiestromaniacy” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy, który uraczył uczestników konferencji swoim występem muzycznym, wywołując uśmiech na wszystkich twarzach.

Z rozmów prowadzonych podczas przerwy kawowej można było wysnuć jeden wniosek – konferencja spełniła oczekiwania jej uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować to jubileuszowe spotkanie.

 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl