strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-11-13 08:55 / 7621   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Szkolenie z zakresu opieki nad dzieckiem z cukrzycą

Szkolenie z zakresu opieki nad dzieckiem z cukrzycą

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu
z zakresu opieki nad dzieckiem z cukrzycą w szkole dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych oraz rodziców/opiekunów, które odbędzie się 16 listopada 2017 r. w godz. 10.00- 14.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy (ul. Gajowa 98). Szkolenie organizowane jest przez Ministerstwo Zdrowia. Zakres szkolenia obejmuje przekazanie wiedzy na temat cukrzycy oraz pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, które pozostaje pod opieką szkoły, jak również aspekty psychologiczne, społeczne rozwoju dziecka przewlekle chorego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i kończy się wystawieniem stosowanego zaświadczenia.

Program spotkania:

9.00-10.00- rejestracja uczestników

10.00-12.00- szkolenie

12.00-12.30- przerwa kawowa

12.30-14.00- szkolenie

 

Zgłoszenia uczestników należy przesłać drogą elektroniczną na adres: emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl podając imię, nazwisko i miejsce zatrudnienia (w przypadku nauczycieli) do 14 listopada br.

 

Więcej informacji:

Emilia Balana-Mroczkowska

starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

tel. 52 34 97 622
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl