strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-11-02 13:21 / 7633   A. Nicpoń dla nauczycieli
II Konferencja Edukacyjna "Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych"

II Konferencja Edukacyjna "Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych"

 

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zapraszają nauczycieli fizyki, chemii, geografii i biologii na Konferencję Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych, która odbędzie się 13 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym OEIiZK, przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie.

Celem konferencji będzie przedstawienie aktualnych trendów w nauczaniu, program wydarzenia obejmuje następującą tematykę:
- nauczanie metodą projektową,

- aktywizacja uczniów i wykorzystanie narzędzi ICT,

- metodyka wprowadzenia treści z pogranicza wielu przedmiotów na zajęciach lekcyjnych.

Integralną częścią konferencji będą warsztaty z twórcami najciekawszych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych łączących tematy z pogranicza dziedzin takich, jak: fizyka, geografia, chemia i biologia. W konferencji wezmą także udział przedstawiciele partnerów zagranicznych. Po konferencji uczestnicy otrzymają Certyfikat Jakości Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych.
Rejestracja na konferencję trwa do 9 listopada br. włącznie, poprzez formularz internetowy w systemie OEIiZK, dostępny na stronie:
https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=projekty_szcz&id_projektu=143

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Program konferencji dostępny jest na stronie: http://sat.cbk.waw.pl/konferencje

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: satproject@hotmail.com

Aktualności dotyczące konferencji będą umieszczane na profilu: facebook.com/projektSAT
Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych", program ERASMUS+ Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne (nr projektu: 2015-1-PL01-KA201-016801).

W załączeniu program oraz zaproszenie na konferencję.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl