strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2017-11-16 12:52 / 7677   R. Ciechanowski dla nauczycieli
Konferencja – „Nie bój się psychiatry”

W imieniu Dyrekcji Instytutu Psychiatrii i Neurologii zapraszamy na bezpłatną konferencję pod nazwą: „Nie bój się psychiatry”. Konferencja skierowana jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz wszystkich profesjonalistów zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego i edukacji seksualnej wśród młodzieży szkolnej i młodych dorosłych.

 

Konferencja jest częścią projektu realizowanego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia, na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego nr: 6/3/1.3.1/NPZ/2017/462/651. Nazwa programu: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” w zakresie punktu 1.3, celu operacyjnego 3: „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”.

 

Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie prowadzona jest weryfikacja pod kątem wykonywanego zawodu.

 

Termin: 23.11.2017 od 10.00 do 17.00.
Miejsce: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej
Zgłoszenia i kontakt: nie.boj.sie.psychiatry@gmail.com
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl