strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2018-04-11 09:02 / 8054   E. Balana-Mroczkowskaważna informacja dla nauczycieli
Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Wojewódzki Inspektor Sanitarny serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Edukacja dla zdrowia”, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o godz. 10.00 Spotkanie adresowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Warunki i organizacja pracy ucznia zapewniające bezpieczeństwo są określone przepisami prawa. Nadzór w tym zakresie prowadzą kuratorzy oświaty oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Przeprowadzone w ramach nadzoru kontrole wskazują na złożone problemy, które wymagają współdziałania różnych podmiotów.

 

Mając na uwadze wspólne cele i zbieżne zadania, Ministerstwo Edukacji Narodowej zawarło z Głównym Inspektorem Sanitarnym porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z działań jest wspólnie zorganizowane konferencji pt. „Edukacja dla zdrowia”,  w każdym z województw.  Temat główny stanowić powinny przedsięwzięcia i programy odnoszące się do profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym.

 

Zgłoszenie udziału w konferencji (w załączniku) należy przesłać na adres e-mail: emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl do 12 kwietnia br.

 

Program konferencji w załączniku.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl