strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2018-04-10 14:41 / 8062   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Zaproszenie do udziału w konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 15.00.

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

 

Celem konferencji jest pokazanie wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka, roli jaką w tym obszarze może odegrać szkolnictwo zawodowe, jak również zaprezentowanie kierunku zmian w kształceniu zawodowym w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców.

 

Przedsięwzięcie jest jednym z elementów realizacji priorytetów działań państwa w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego w jego odbudowie i rozwoju. Zaprezentowane przez przedstawicieli spółek Skarbu Państwa i pracodawców przykłady „Dobrych Praktyk”, pokażą efekty współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą, jej wpływ na integralny rozwój szkolnictwa zawodowego.

 

Panel dyskusyjny będzie okazją do refleksji na temat zmian i modernizacji kształceniazawodowego wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii oraz dostosowania systemu kształcenia do oczekiwań i potrzeb pracodawców.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, zaś patronemmedialnym jest TVP 3 Warszawa.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl