strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2018-04-20 13:14 / 8101   M. Laskowska dla nauczycieli
Sprawozdanie z konferencji BIBLIOTEKA - CYBERPRZESTRZEŃ - KOMUNIKACJA

12 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja BIBLIOTEKA -  CYBERPRZESTRZEŃ - KOMUNIKACJA, której organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.


Cele konferencji

 • Promocja biblioteki jako instytucji edukacyjnej.
 • Zaprezentowanie możliwości wykorzystania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów przez biblioteki.
 • Przedstawienie zastosowania nowych mediów i narzędzi w komunikacji
  z użytkownikiem.
 • Zaprezentowanie problemów związanych z kreowaniem modelu biblioteki jako organizacji uczącej się.
 • Zaprezentowanie przykładowej formy pracy biblioteki szkolnej realizowanej na rzecz edukacji czytelniczej.
 • Integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych

 

Problematyka konferencji dotyczyła stosowania nowych mediów i narzędzi w komunikacji z użytkownikiem biblioteki, współpracy bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy w tym zakresie, unowocześniania metod pracy biblioteki Zaprezentowano biblioteki jako centra wiedzy i edukacji, a także przedstawiono problemy związane z kreowaniem modelu biblioteki jako organizacji uczącej się.

W program konferencji uwzględniono podsumowanie konkursu oraz wystąpienia zaproszonych gości:

 • Kompetencje informacyjne młodzieży w świetle badań biometrycznych - dr hab. Małgorzata Kisilowska – Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Biblioteki w świecie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości - prof. dr hab. Wojciech Cellary – Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  
 • Connecting Education and Library Through Online Communication. The role of Psychology  (Współdziałanie biblioteki i podmiotów edukacyjnych w cyberprzestrzeni. Aspekt psychologiczny) - Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk University Brno 
 • Oblicza sieci - Robert Preus  - Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy 
 • Czy papierowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfryzacji - Agnieszka Grochocka, Maria Radzińska-Siedlaczek – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy ; Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich 
 • Nowa odsłona portalu informacyjnego EDUPOLIS - Beata Cieślińska, Ryszard Karczewski – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy 

W konferencji uczestniczyło blisko 100 bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy.  Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laureatom konkursu „Literatura niemiecka w ilustracji”, zorganizowanego przez  Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy oraz Goethe-Intitut w Warszawie dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej, II-III gimnazjum oraz szkół średnich z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

 

 

Przygotowała: Ewa Bedełek, Kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl