strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2018-04-23 14:01 / 8114   R. Ciechanowski dla nauczycieli
Zaproszenie do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza Państwa do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, który organizowany jest przez Wydział Fizyki UAM, w dniach 21 i 22.09.2018. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej.

 

Festiwal ma zasięg ogólnopolski i wpisuje się w Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018, tj. podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 

W załącznikach plakat oraz informacje o celach Festiwalu.

 

Szczegółówe informacje: http://sons.amu.edu.pl/
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl