strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2018-05-09 13:50 / 8129   K. Zaremba dla nauczycieli
Warsztaty ECML w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator pokrywa również koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

 

3–4.10. 2018. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018;

23–24.10.2018. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja do 25.05.2018;

15-16.11.2018. Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę języka, w którym prowadzone jest nauczanie, rekrutacja do dnia 25.06. 2018.

 

Warsztaty kierowane są do:

  • dyrektorów szkół,
  • nauczycieli,
  • decydentów,
  • edukatorów i trenerów,
  • przedstawicieli lokalnych władz oświatowych zainteresowanych tematyką warsztatów,
  • pracowników edukacji niezwiązanych bezpośrednio z nauczaniem.

Wymagana doba znajomość języka angielskiego, niemieckiego  lub francuskiego.

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych warsztatów znajdują się na stronie:

https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-rozwoju-kompetencji-kluczowych/wydzial-rozwoju-kompetencji-kluczowych-aktualnosci/
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl