strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2018-06-19 08:52 / 8189   U. Chaberska dla nauczycieli
Spotkanie organizowane przez ORE „Inspiratorium pomysłowej szkoły - nowe zasoby dla edukacji”

Spotkanie organizowane przez ORE „Inspiratorium pomysłowej szkoły - nowe zasoby dla edukacji”

 


Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na spotkanie „Inspiratoriuum pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”, które odbędzie się w terminie 17 - 19 czerwca 2018 r. dla szkół ponadpodstawowych (również możliwy udział wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych) w Hotelu Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotniak/ Niepokalanowa.

 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego z Funduszy Strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem spotkań – Inspiratorium jest omówienie zasad opracowania programów nauczania,
za które najlepsi uczestnicy, w wyniku organizowanych konkursów w projekcie mogą otrzymać atrakcyjne gratyfikacje finansowe.

 

Przedmiotem prac i dyskusji w czasie spotkań będzie między innymi opracowana przez zespół ekspertów projektowych koncepcja tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji. Pragniemy zaprezentować najnowsze światowe tendencje w edukacji
i skonfrontować je z wizją współczesnej polskiej szkoły poprzez przedstawienie nowoczesnych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego
w zakresie kluczowych kompetencji uczniów, które są niezbędne do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Prelegenci uczestniczący w spotkaniach omówią następujące tematy:

  • Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie,
  • Kreatywność w szkole,
  • Uczeń ze specjalnymi potrzebami,
  • Systemy edukacyjne w Europie,
  • Metoda dramy w szkole.

Inspiratorium kierowane jest do: nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, organów prowadzących szkoły, nadzoru pedagogicznego oraz uczelni prowadzących kształcenie przyszłych nauczycieli.

Przewidziany jest również udział przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (w tym Departamentu Inicjującego Projekt – Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN oraz Instytucji Pośredniczącej – Departamentu Funduszy Strukturalnych).

 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia transport uczestników, wyżywienie, noclegi, materiały dydaktyczne, ubezpieczenie.

Lista miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:

http://formularze.ore.edu.pl/index.php/917558?lang=pl

Więcej informacji w zakładce:

https://www.ore.edu.pl/2018/05/inspiratorium-pomyslowej-szkoly-nowe-zasoby-dla-edukacji

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl