strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2018-12-12 14:16 / 8551   M. Laskowska dla nauczycieli
Konferencja promująca projekty Erasmus+ oraz upowszechniająca efekty projektu "Komunikacja bez barier"

Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu zorganizował Konferencję Promującą Projekty Erasmus+ oraz upowszechniającą efekty projektu „Komunikacja bez barier” realizowanego ze środków POWERSE. Była ona świetną okazją do podsumowania, trwającego w „Kotanie” od dwóch lat, europejskiego projektu PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ. 

Konferencja odbyła się w progach inowrocławskiego Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy p. Monika Laskowska, kierownik Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu p. Joanna Kuchta, ambasador Programu eTwinning p. Katarzyna Sopolińska, dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatu inowrocławskiego oraz społeczność Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego.

W ramach projektu 12 nauczycieli Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego uczestniczyło w mobilnościach. Były to dwutygodniowe szkolenia językowe w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz tygodniowe szkolenia Structured Educational Visit&Training Seminar zapoznające nauczycieli z systemem edukacji oraz wybranymi placówkami edukacyjnymi w Finlandii i Hiszpanii.

Podczas konferencji miały miejsce prelekcje oraz pokazy prezentacji uczestników poszczególnych mobilności, którzy chętnie dzielili się zdobytą wiedzą, a zarazem zachęcali do realizacji projektów.

Drugą część spotkania stanowiły WARSZTATY PLASTYCZNE. Uczestnicy byli zachwyceni – mogąc samodzielnie stworzyć dla siebie coś wyjątkowego. Wszyscy z ogromnym zapałem zabrali się do pracy, a rezultat podjętych działań był zdumiewający.

Nauczyciele, którzy wzięli udział w projekcie, to pedagodzy nieustannie odkrywający nowe sposoby, by uaktywnić swoich uczniów. Stwarzający atmosferę sprzyjającą wyzwalaniu ekspresji wśród wychowanków. Poza tym to grupa osób z potrzebą aktywności społecznej, z umiejętnością współpracy i wyrażania własnych myśli, z umiejętnością otwartego porozumiewania
się i nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych. Wreszcie to osoby stale wzbogacające swą wiedzę merytoryczną i podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe oraz traktujące nowatorstwo pedagogiczne i ciągłe doskonalenie, jako nieodłączny atrybut pracy zawodowej – stwierdził p. Piotr Kendzierski, dyrektor Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

Realizowany projekt pozwolił nauczycielom na poszerzenie znajomości języka angielskiego, ułatwił posługiwanie się technologią informacyjno – komunikacyjną, zwiększył świadomość kulturową, pogłębił kompetencje interpersonalne, pozwolił również spojrzeć z innej perspektywy na funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co jest szczególnie istotne w przypadku naszej placówki. Warto również dodać, że przy okazji trwania projektu prawie cała kadra pedagogiczna została przeszkolona w zakresie projektów eTwinning. Z sukcesami zrealizowaliśmy dwa projekty krajowe, a kolejne są w trakcie realizacji – stwierdziła p. Katarzyna Kwiatkowska, koordynator projektu w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

Projekt miał na celu podniesienie jakości pracy szkoły, a także wdrożenie wiedzy i rozwiązań zdobytych przez nauczycieli  w trakcie wyjazdów. Śmiało można powiedzieć, że cel został osiągnięty, a nabyte umiejętności wykorzystywane są w „Kotanie” podczas codziennej pracy z młodzieżą.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl