strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2019-01-18 12:57 / 8561   M. Laskowska dla nauczycieli
Podsumowanie kampanii społecznej pod hasłem "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci  i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremmus w dniu 6 grudnia 2018r. dokonało podsumowania kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” 2018, której celem jest kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku.

 

Na spotkanie przybyli przedstawiciele szkół, które uczestniczyły w tym roku w akcji i na terenie swoich placówek przeprowadziły szereg ciekawych i bardzo kreatywnych zajęć dotyczących potrzeb i możliwości ludzi z dysfunkcją wzroku. Działania te z pewnością pomogą osobom z niepełnosprawnością wzrokową aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska lokalnego, pozwolą zapobiegać ich wykluczeniu. W tegorocznej, piątej już edycji kampanii, wzięły udział 164 przedszkola, szkoły i placówki. Zaangażowano w niej ponad 31 tysięcy osób z terenu województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, a także śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, a nawet uczniów i nauczycieli jednej ze szkół  w Grecji.

 

Podsumowanie kampanii społecznej zostało połączone z prezentacją okazjonalnej kartki pocztowej, pierwszej w Polsce z napisem w systemie pisma punktowego L. Braille’a, wydanej przez Pocztę Polską S.A.

 

Zaprezentowano wystawę zatytułowaną „(NIE) WIDZĘ” – zbiór zdjęć przedstawiających codzienność wychowanków KP SOSW nr 1 Bydgoszczy. Można było zapoznać się z poszczególnymi planszami ukazującymi różnorodne formy aktywności, w których uczestniczą wychowankowie. Wystawa propaguje informacje o umiejętnościach, możliwościach, zainteresowaniach i sukcesach osób, które nie widzą. Jest dowodem na pokonywanie barier, zaprzeczeniem funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów osoby z niepełnosprawnością. Pokazuje w pełni sprawnych ludzi, funkcjonujących w życiu społecznym, kulturalnym, twórczym i sportowym, którzy uczą się, bawią i żyją jak każdy młody człowiek.

 

Podczas spotkania, uczniowie i nauczyciele – przedstawiciele najaktywniejszych szkół (z województw warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego) uczestniczących w kampanii, odebrali certyfikat „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym" oraz drobne upominki ufundowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy oraz Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

 

W czasie uroczystość nagrody odebrali również zwycięzcy konkursu plastycznego na wykonanie kartki dotykowej pt. „W kręgu przyrody”, czyli  jednej z form udziału w akcji proponowanej przez organizatorów kampanii.

 

Zgromadzeni na spotkaniu honorowi goście jak i inicjatorzy przedsięwzięcia przekazali wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w środowisku lokalnym wspierali akcję i brali udział w propagowaniu jej celów oraz wyrazili nadzieję, że w następnych latach do kampanii przystąpią kolejne szkoły, placówki, instytucje z Polski i Europy.

 

Patronat Honorowy nad kampanią  społeczną „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.

 

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Fotorelacja na stronie https://www.facebook.com/kpsoswnr1wbydgoszczy/

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl