strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Awans zawodowy

dla nauczycieli Awans zawodowy - nowe zasady - nauczyciel dyplomowany ważna informacja
Z dniem 1 września 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy - w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574). Przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego zostały zawarte w art. 123 - art. 130 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2018-10-08 08:58 / 8359    M. Bazelak

dla nauczycieli Terminy składania wniosków - awans zawodowy
Kolejny termin składania wniosków do 30 czerwca 2019 r .
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-27 10:41 / 117    M. Bazelak

dla nauczycieli Wydanie duplikatu decyzji administracyjnej – aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczyciel składa w siedzibie urzędu, w którym przeprowadzane było postępowanie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-09-08 20:15 / 7442    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Ważna informacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli ważna informacja
Corocznie w miesiącu czerwcu i październiku urząd notuje zwiększoną ilość przyjmowanych wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W związku z licznymi przypadkami błędów pojawiających się w składanej przez nauczycieli dokumentacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie ...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2013-10-21 08:46 / 1294    M. Bazelak

dla nauczycieli Wzór wniosku
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, mogą Państwo Skorzystaś z nowego wniosku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2009-09-30 15:15 / 118    M. Bazelak

dla nauczycieli Wzór zaświadczenia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2009-09-28 10:57 / 743    M. Bazelak

dla nauczycieli Koordynatorzy awansu zawodowego w Kuratorium Oświaty
Koordynatorzy awansu zawodowego w Kuratorium Oświaty
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2007-02-26 07:00 / 116    M. Bazelak

dla nauczycieli Akty prawne
Akty prawne regulujące uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2005-10-06 07:00 / 115    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl